Vrienden van De Witt seminar: ‘Lobbying in de vroegmoderne republiek’ – Zwolle, 16 November 2019

Lobbying in de vroegmoderne Republiek


Zaterdagmiddag 16 november 2019, 13:00-18:00 uur | Locatie: Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle


Programma
13:00 – 13:30 uur   Inloop
13:30 – 14:15 uur   Lobbying : evenwicht tussen staatsbelang en eigenbelang; spreker: Paul Knevel (auteur van Het Haags Bureau)
14:15 – 15:00 uur   Lobbying : hoe ging dat in de 17e eeuw in zijn werk?; spreker: Walter Annard (hoofd Public Affairs Rabobank)
15.00 – 15:30 uur   Theepauze
15:30 – 17:15 uur   Stadsrondleiding Zwolle
17:15 – 18:00 uur   Afsluitende borrel


Inschrijven
Inschrijven is mogelijk door een email te sturen aan registratie[at]vriendenvandewitt.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de kosten ad 15 euro.
Voor leden van de Vrienden van De Witt en voor studenten is er een kortingstarief van 10 euro. Het bedrag maakt u over op rekening NL36RABO0141870346, t.n.v. Vrienden van De Witt te Utrecht o.v.v. ‘bijeenkomst zwolle’.