Werkgroep Oral History

Vanaf de herfst van 2010 bestaat er een Huizinga werkgroep Oral History, die bestemd is voor junior en senior onderzoekers met belangstelling voor het gebruik van orale bronnen. De groep komt een aantal keer per jaar bij elkaar, waarbij aan de hand van bestaand onderzoek verschillende manieren van omgang met historische interviews besproken worden.

Het doel van de werkgroep is het entameren van overleg en discussie over de methodologie van oral history en een platform bieden voor het presenteren van eigen onderzoek. Naast aandacht voor de theorie en praktijk van eigen onderzoek komt ook de invloed van digitale technologie op het vakgebied aan bod. Deze biedt steeds meer mogelijkheden, zoals digitale video-opnamen maken en online oral history collecties raadplegen. Ook het onderzoek met deze bronnen vraagt om nieuwe vaardigheden voor de analyse van digitaal opgenomen interviews, de opslag van data en de presentatie van resultaten. Deze technische innovaties moeten kritisch tegen het licht gehouden worden om een goed beeldt te krijgen van wat de onderzoekersinfrastructuur voor deze discipline nodig heeft. Het uitwisselen van ervaringen en inzichten tussen mensen die op een verwante manier werken blijkt keer op keer motiverend en stimulerend.

Contactpersoon: Prof. dr. Selma Leydesdorff
E-mail: S.Leydesdorff@uva.nl