Werkgroep Oral History

De werkgroep Oral history bestaat uit onderzoekers en docenten met belangstelling voor het oproepen van persoonlijke herinneringen door middel van interviews, het creëren van mondelinge bronnen, en het analyseren daarvan in de bredere context van herinneringsculturen. De groep komt een aantal keer per jaar bij elkaar, waarbij lopend onderzoek en actuele ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken, soms rond een specifiek thema. Naast aandacht voor de theorie en praktijk van oral history komt ook de invloed van digitale technologie op het vakgebied aan bod.

De werkgroep bevordert  reflectie en discussie over mondelinge geschiedenis als bron en methode, en beoogt tevens het versterken en zichtbaar maken van het vakgebied. Dat doen we onder meer door raakvlakken op te zoeken tussen verschillende contexten waarin met mondelinge bronnen wordt gewerkt: discipline-overstijgend en zowel binnen als buiten de academie. Experts en belangstellenden zijn dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Coördinatoren zijn Dienke Hondius (Vrije Universiteit Amsterdam), Barbara Henkes (Rijksuniversiteit Groningen) en Susan Hogervorst (Open Universiteit/Erasmus Universiteit Rotterdam). Contact en aanmelden voor de mailinglist: huizinga@uu.nl, ook als u uw onderzoeksproject of bijeenkomst op deze site vermeld wilt zien.

Agenda

Vorige bijeenkomsten

  • Tijdens de historicidagen 2019 in Groningen is er mede vanuit de werkgroep een sessie georganiseerd getiteld ‘Geschiedenis van en voor iedereen. Hoe kan oral history geschiedenisonderwijs diverser en inclusiever maken?’. Organisatie: Marloes Hülsken (Hogeschool Arnhem Nijmegen), Deelnemers: Tim Huijgen (RUG): Oral history in het voortgezet onderwijs: mogelijkheden en uitdagingen. Bijdragen:

Marloes Hülsken, Anne van Duuren (HAN): Geschiedenis van en voor iedereen?

Miriam Joorman, Max Broekhuizen (VU), Max Golbach (HAN), Iris van den Brand (RUG) : Studenten aan het woord over oral history; Norah Karrouche (VU, EUR): Digitalisering en oral history: kansen en bedreigingen voor inclusieve geschiedbeoefening.

  • Op 13 juni 2019 vond in Utrecht de meest recente bijeenkomst van de Werkgroep Oral History plaats. Vijf oral historians van diverse pluimage vertelden in een korte presentatie waar ze mee bezig zijn. Hierop volgde een rondetafeldiscussie met oud-deelnemers aan de Huizinga Oral History Course van Selma Leydesdorff. Het volledige programma en de (te downloaden) presentaties zijn hier te vinden.

Lopend oral history onderzoek in Nederland

Wilt u uw onderzoeksproject hier vermeld zien, stuur een mail naar huizinga@uu.nl.

Internationaal

De internationale oral history-vereniging: https://www.oralhistory.org/

Alles over oral history en digitale technologie: https://oralhistory.eu/

Literatuur

Boeken en bundels (selectie):

  • Jan Bleyen, Leen van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis? (Acco, 2012).
  • Selma Leydesdorff, De mensen en de woorden (Meulenhoff, 2004).
  • Lynn Abrams, Oral history theory (Taylor and Francis, 2016).
  • Robert Perks, Alistair Thompson eds., The oral history reader (Taylor and Francis, 2015).
  • Donald A. Ritchie, Doing oral history (Oxford University Press, 2014).
  • Kristina R. Llewellyn, Nicholas Ng-A-Fook eds., Oral History and Education. Theories, Dilemmas, and Practices (Palgrave MacMillan US, 2017).
  • Douglas A. Boyd, Mary A. Larson, Oral history and digital humanities: Voice, Access, and Engagement (Palgrave MacMillan, 2014).

Internationale wetenschappelijke tijdschriften (selectie):