Werkgroep Piëtisme

Deze werkgroep is ontstaan uit het NWO-internationaliseringsproject ‘Cultural History of Pietism and Revivalism, c.1650-c.1850’ (2004-2006). Een samenwerkingsverband van een aantal onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Emory University (Atlanta, VS) en de Universiteit van Umeå (Zweden) organiseerde drie congressen, waarvan de bundels inmiddels bij diverse uitgevers verschenen zijn: Confessionalism and Pietism (Mainz 2006), Pietism, Revivalism and Modernity (Cambridge 2008) en Pietism and Community (Leiden 2010). In 2011 werkten diverse leden mee aan een maandelijks Forschungskolloquium van het Interdisziplinäres Zentrum für Pietismusforschung in Halle, geheel gewijd aan ‘Pietismus in den Niederlanden’ en georganiseerd door Dr. Viktoria Franke (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg). In 2012 verscheen bij uitgeverij Verloren de bundel Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland  in samenwerking met de Stichting Réveil Archief.

Momenteel wordt gewerkt aan een deel in de reeks Brill Companion’s to the Christian Tradition. Dit handboek zal een overzicht geven van aard en functioneren van ‘Dutch Protestant pieties’ in de periode 1480-1820. Naast interne bijeenkomsten van de werkgroep vindt een projectpresentatie plaats tijdens het vierde internationale congres voor piëtisme-onderzoek in augustus 2013 in Halle.

Contactpersoon: Prof. dr. Fred van Lieburg

E-mail: f.a.van.lieburg@vu.nl

Weblinks: www.religiegeschiedenis.nl; www.pietismus.uni-halle.de