Werkgroep ‘History, Health and Healing’ 

De werkgroep ‘History, Health and Healing’ is een interdisciplinair samenwerkingsverband van onderzoekers op het terrein van de medische geschiedenis en de medical humanities. De werkgroep bestaat (in maart 2019) uit 44 leden en komt tweemaal per jaar bijeen. Tijdens de colloquia wordt lopend onderzoek gepresenteerd, hetzij door leden, hetzij door onderzoekers van buiten. Het netwerk heeft de volgende doelen:

– Bevorderen van het contact tussen onderzoekers en uitwisseling van (onderzoeks)ideeën;
– Formuleren van een gezamenlijk onderzoeksprogramma;
– Vergroten van de zichtbaarheid van het vak, zowel in onderwijs als in onderzoek;
– Ondersteuning van ‘graduate teaching’ in medische geschiedenis en medical humanities;
– Platform bieden aan promovendi in de medische geschiedenis en de medical humanities;
– Bezinning op de noodzaak van medische geschiedenis / medical humanities in maatschappelijke contexten en het bevorderen van contacten tussen medisch-historici en maatschappelijke partners.

Het netwerk staat open voor onderzoekers en docenten op het terrein van de medische geschiedenis en de medical humanities, en beoogt een platform te bieden voor alle geïnteresseerden uit Nederland en Vlaanderen. De leden zijn werkzaam aan zowel UMC’s als aan GW-faculteiten, en zijn soms lid van andere onderzoekscholen, zoals WTMC, OSL, Posthumus of Politieke Geschiedenis. Het onderzoeksveld wordt breed geformuleerd: er is aandacht voor zowel sociaal-culturele als voor wetenschappelijke aspecten van geneeskunde en gezondheidszorg. Het netwerk werkt samen met het Huizinga Instituut en ontvangt een jaarlijkse ondersteuning van de Stichting Historia Medicinae en van het Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis van de Universiteit Utrecht De coördinatie van het netwerk is in handen van Gemma Blok (Open Universiteit), Timo Bolt (ErasmusMC), Frank Huisman (UMC Utrecht) en Rina Knoeff (Rijksuniversiteit Groningen).

  • Contactpersoon: Prof. Frank Huisman
  • Email: f.g.huisman-3@umcutrecht.nl