Select Page

Wijzigingen in taakstelling en bekostiging Huizinga Instituut

Wijzigingen in taakstelling en bekostiging

Huizinga Instituut

Per 1 januari 2011 zijn er nieuwe afspraken van kracht tussen de landelijke onderzoekscholen en de faculteiten op het gebied van de geesteswetenschappen. Deze afspraken hebben betrekking op de taakstelling en financiering van de onderzoekscholen, waaronder ook het Huizinga Instituut.

 De belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn:

  • De promotieopleiding valt net als de Research Masteropleiding (ReMa) onder de eindverantwoordelijkheid van de lokale Graduate Schools.
  • De lokale Graduate Schools hebben een eigen cursusaanbod dat zich voornamelijk richt op vaardighedenonderwijs (te denken valt aan schrijf- en presentatiecursussen, loopbaanoriëntatie e.d.). Landelijke onderzoekscholen zorgen voor hoogwaardig en intensief (inter)disciplinair onderwijs dat complementair is aan het onderwijsaanbod van de Graduate Schools.
  • Promovendi die bij een faculteit zijn aangesteld ontvangen voor de duur van hun aanstelling een onderwijsbudget van € 2000, waarvan de helft (€ 1000) wordt overgemaakt naar de onderzoekschool waarvan zij lid zijn. ReMa-studenten beschikken voor de duur van hun opleiding over een onderwijsbudget van € 500, dat in zijn geheel wordt overgemaakt naar de onderzoekschool waar zij onderwijs volgen. Deze budgetten worden beheerd door de lokale Graduate Schools.
  • Mocht een promovendus of ReMa-student bij een andere onderzoekschool op het terrein van de geesteswetenschappen een cursus willen volgen (en voldoet hij/zij aan de entreevoorwaarden) dan kan deze cursus kosteloos gevolgd worden.
  • Voor de organisatie en uitvoering van onderwijs t.b.v. de onderzoekscholen reserveren de faculteiten uren die tot een overeengekomen maximum jaarlijks aan de scholen toegekend worden en door de desbetreffende docenten meegenomen worden in hun taakberekening.
  • Onderzoekscholen krijgen een vaste en taakstellende begroting voor bureau plus directie.

Download de volledige tekst van de overeenkomst tussen het Decanenoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) en het samenwerkingsverband van landelijke onderzoekscholen op het gebied van de Geesteswetenschappen (Logos).