Select Page

History of the Humanities / geschiedenis van de geesteswetenschappen

Terwijl de geschiedenis van de exacte wetenschappen op steeds meer aandacht mag rekenen, en men niet schroomt voor het schrijven van overzichtswerken op dit gebied, zijn de humaniora niet op dezelfde manier onderwerp van historisch onderzoek. De geschiedenis van het eigen vakgebied is een vast onderdeel van veel (kunst)historische opleidingen, maar voor andere alfawetenschappen zoals de taalkunde, musicologie en literatuurwetenschap is dit zelden het geval. Er is al helemaal geen sprake van de wens om raakvlakken in de ontwikkelingen van de verschillende disciplines bloot te leggen. De werkgroep beoogt in deze lacunes te voorzien waarbij uiteindelijk gestreefd wordt naar een samenhangend beeld van de geesteswetenschappen van de oudheid tot heden.

De basis hiervoor werd gelegd op de succesvolle conferentie ‘The Making of the Humanities: Early Modern Europe’ (2008). Deze werd gevolgd door de conferentie in 2010 die zich richtte op de geesteswetenschappen tijdens overgang van de vroegmoderne naar moderne tijd (in het bijzonder de 18e en 19e eeuw): ‘The Making of the Humanities: From Early Modern to Modern Disciplines’. In datzelfde jaar verscheen een monografie met de eerste overkoepelende geschiedenis van de geesteswetenschappen: Rens Bod, De Vergeten Wetenschappen: Een Geschiedenis van de Humaniora, Bert Bakker, 2010, die in 2013 in het Engels is verschenen.

De meest recente conferentie in de reeks “The Making of the Humanities” vond plaats in het najaar van 2012 in Rome, in samenwerking met het KNIR: ‘The Making of the Modern Humanities’. De werkgroep heeft twee bundels uitgebracht: Rens Bod, Jaap Maat en Thijs Weststeijn (eds.), The Making of the Humanities — Part I: Early Modern Europe, Amsterdam University Press, 2010, en Rens Bod, Jaap Maat en Thijs Weststeijn (eds.), The Making of the Humanities –Part II: From Early Modern tot Modern Disciplines, Amsterdam University Press, 2012. Een derde bundel is in ontwikkeling.