Workshops en symposium – City of Realities, Digital Humanities

City of Realities, Digital Humanities

Digitale geesteswetenschappen en ruimtelijk erfgoed

21 juni, TU Delft, Faculteit Bouwkunde

Digitale geesteswetenschappen is een nieuw en uitdagend terrein dat kansen biedt voor de beleving van en het onderzoek naar ruimtelijk erfgoed. Op 21 juni a.s. organiseren de KNOB (Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond), 4TU.BOUW en ClickNL workshops en een seminar als eerste stap naar een roadmap voor virtual en augmented reality in de historische gebouwde omgeving aan de hand van demo’s, lezingen en discussies.

Midzomerdag (05.20 – 22.04 uur)
Interactieve workshops, experimenten met virtual reality technieken, lezingen en discussies wisselen elkaar af op deze langste dag van het jaar. Als de zon ondergaat, willen we samen met u een aantal concepten hebben ontwikkeld die laten zien dat virtual reality en ruimtelijk erfgoed elkaar versterken.

Workshops (09.00 – 19.00 uur)
In multidisciplinaire groepen ontwikkelen de deelnemers concrete concepten voor de combinatie van VR/AR technieken en ruimtelijk erfgoed. Elke groep wordt door een VR/AR specialist begeleid. In de loop van de dag worden de concepten ter plekke geprogrammeerd, getest en gepresenteerd.
Onderwerp voor de conceptvorming is de stad Delft: haar rijke historie, technische identiteit, toeristische economie en jonge studenten-bewoners bieden tal van mogelijkheden om de kansen van VR/AR technieken op ruimtelijk erfgoed te verkennen.

Voorkennis op het gebied van VR/AR technieken is niet vereist, een open houding wel.
Juist de combinatie van deelnemers van verschillende vakgebieden zorgt voor diverse ideeën hoe VR/AR technieken voor de beleving van en het onderzoek naar ruimtelijk erfgoed te benutten.

Deelnemers: vanuit de disciplines ruimtelijk erfgoed, architectuur, stedebouw, VR/AR, gemeente, GIS, toerisme
Maximaal aantal deelnemers: 48 personen (zes workshopgroepen á acht personen)

Symposium (17.00 – 22.00 uur)
Na een presentatie van de in de workshops ontwikkelde concepten proberen de deelnemers deze tijdens een walking dinner in Virtual Reality uit.
Aansluitend starten de presentaties en discussies waar nader bekend te maken sprekers hun ervaringen en ambities op het raakvlak van VR/AR en ruimtelijk erfgoed met de deelnemers delen.

Programmaoverzicht
08.30 – 09.00 uur             Ontvangst workshop deelnemers
09.00 – 10.15 uur             Introductie workshops
10.15 – 13.00 uur             Brainstorm sessies & demo’s VR/AR
13.00 – 14.00 uur             Lunch & demo’s VR/AR
14.00 – 17.00 uur             Brainstorm sessies
17.00 – 18.00 uur             Presentaties workshop resultaten
18.00 – 19.00 uur             Walking dinner & demo’s VR/AR
19.00 – 21.00 uur             Presentaties & discussie
21.00 – 22.00 uur             Hapjes, borrel & demo’s VR/AR

U kunt ervoor kiezen aan de workshops én het symposium (09.00 – 22.00 uur) deel te nemen of aan een van de twee.

Aanmelden
Deelname aan de workshops en het symposium is gratis. Aanmelding t/m 13 juni a.s. is wel verplicht in verband met de catering. Bij meer dan 48 aanmeldingen voor de workshops maakt de organisatie een keuze uit de aanmelders om de verschillende disciplines in de workshops te kunnen combineren.

Direct aanmelden