Select Page

Dr Yolanda Rodríguez Pérez

“Toneel in Den Haag: de ontwikkeling van de Haagse stijl als uiting van een stadscultuur (1913-1947)” Supervised by Prof. Riet Schenkeveld-Van der Dussen and Dr Marjike Meijer-Drees

Dr Marleen Rensen

“Decadentie en politiek. Een cultuurhistorische analyse van de beeldtaal van Franse intellectuelen in het Interbellum” Supervised by Prof. John Neubauer

Prof. Alicia Montoya

“Marie-Anne Barbier, femme de lettres a la fin de l‘age classique. Contradictions internes d’une culture en transition” Supervised by Prof. Paul Smith and Dr Suzan van Dijk

Prof. Gemma Blok

“Baas in eigen brein: ‘Antipsychiatrie’ in Nederland, 1965-1985” Supervised by Prof. Marijke Gijswijt-Hofstra and Prof. Ido Weijers