Select Page

Seline Borking

“‘Paradise lost, paradise found’: hyperreal environments in American society and their influence on European culture” Supervised by Prof. Alfons Lammers, Prof. Nicolette Mout and Dr Eduard van de Bilt

Johan Bos

“Omgaan met kunst en architectuur als representatie van het verleden” Supervised by Prof. Peter Vecht

Joop van der Zee

“Hollandse historiografie in de 15e en 16e eeuw: reflectie van ontwikkelende identiteit” Supervised by Prof. Wijnand Mijnhardt and Prof. Ann Rigney

Marleen van der Weij

“Johan de Brunes Emblemata of Zinne-werck (1624)” Supervised by Prof. Bart Westerweel and Dr Ton Harmsen

Ruud Verstraaten

“De humanistische geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, 1964-1993” Supervised by Prof. Douwe van Houten, Prof. Peter Derkx and Prof. Carla van Baalen