Select Page

Joop van der Zee

“Hollandse historiografie in de 15e en 16e eeuw: reflectie van ontwikkelende identiteit” Supervised by Prof. Wijnand Mijnhardt and Prof. Ann Rigney

Marleen van der Weij

“Johan de Brunes Emblemata of Zinne-werck (1624)” Supervised by Prof. Bart Westerweel and Dr Ton Harmsen

Ruud Verstraaten

“De humanistische geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, 1964-1993” Supervised by Prof. Douwe van Houten, Prof. Peter Derkx and Prof. Carla van Baalen

Leonore Stapel

“‘s Lands welvaren verbeeld. De plaats van het economische leven in de visuele beeldvorming van het gewest Holland en de Hollandse steden (ca. 1580-1700)” Supervised by Prof. Eric Jan Sluijter

Susanne Rüsseler

“Culturele en ideologische achtergronden van de monumentenzorg na de Tweede Oorlog” Supervised by Prof. Wim Denslagen