Select Page

Dr Juliette Groenland

“De betekenis van Joannes Murmellius (1480-1517) als humanist en pedagoog en zijn bijdrage aan de introductie van het humanisme in het 16-eeuwse onderwijs in de Nederlanden en het cultureel daarmee verbonden Westfalen” Supervised by Prof. Chris...

Dr John Exalto

“Protestantse heiligheidsmodellen in het Noorderkwartier (1500-1700)” Supervised by Prof. Willem Frijhoff

Rini van Dijk

“Alexander Geddes (1737-1802): priester en dichter in de Verlichting” Supervised by Prof. Frans Willem Korsten and Dr Hans Blom

Dr Willemijn Ruberg

“Conventionele correspondentie. Briefcultuur van de Nederlandse elite, 1750-1880” Supervised by Prof. Jan Bank and Dr. Boukje de Vries

Prof. Geert Janssen

“Dienst en wederdienst. Patronagenetwerken bij Willem II van Oranje (1626- 1650) en Willem Frederik van Nassau (1613-1664)” Supervised by Prof. Simon Groenveld