Select Page

Prof. Bart Wallet

“Yiddish history books and chronicles in the Northern Netherlands in the seventeenth and eighteenth centuries” Supervised by Prof. Irene Zwiep and Prof. Shlomo Berger

Dr Detlef Wagenaar

“De invloed van Walter Besant (1836-1901) op het laat-Victoriaanse literaire leven” Supervised by Prof. Odin Dekkers

Dr Patrizia van Ulzen

“Dromen van een metropool. Aspiraties en prestaties van de creatieve klasse in Rotterdam, 1970-2000” Supervised by Prof. Marlite Halbertsma

Carolien Steenbergen

“Imitatie en encyclopedisering in de literaire theorie en praktijk tijdens het late Italiaanse Cinquecento (ca.1550-ca.1630)” Supervised by Prof. Lia van Gemert, Dr Jeroen Jansen and Dr Paul van Heck

Esther Starkenburg

“Revolutionaire en koninklijke architectuur. De evolutie van een nationaal architectuurbeleid in Nederland, 1795-1830” Supervised by Prof. Auke van der Woud and Dr Freek Schmidt