Select Page

Dr Gerrit Verhoeven

“De reiscultuur van de Nederlanden (1650–1750). Een onderzoek naar de dialectische relatie tussen reisliteratuur en reispraktijk en de invloed hiervan op de genese en de ontwikkeling van de Europese toeristische ruimte” Supervised by Prof. Guido Marnef and...

Dr Jeroen Vanheste

“Guardians of the Humanist Legacy: The Classicism of T.S. Eliot’s Criterion Network and its Relevance to our Postmodern World” Supervised by Prof. Jan van der Dussen and Prof. Jacques de Visscher

Dr Francien Petiet

“De invloed van de literaire kritiek op de waardering van het literaire verleden in de eerste helft van de negentiende eeuw” Supervised by Prof. Marita Mathijsen

Dr Arjan Nobel

“Cromstrijen in de zeventiende en achttiende eeuw” Supervised by Prof. Simon Groenveld

Dr Jaap Nieuwstraten

“Marcus Zuerius Boxhorn (1612-1653). History and Politics in Seventeenth Century Dutch Policital Thought” Supervised by Prof. Robert von Friedeburg