Select Page

Dr Sylvia van Zanen

“Exchange and language in Clusius’ European network of botanists: French and Latin (circa 1560-1610)” Supervised by Prof. Paul Smith

Dr Coen Wilders

“De praktijk van het Utrechts regeringsreglement. Het stadhouderlijk patronagestelsel in relatie tot factiestrijd en factievorming” Supervised by Prof. Henk van Nierop and Dr Paul Knevel

Dr Daan Wegener

“Energie en wereldbeschouwing” Supervised by Prof. Bert Theunissen and Prof. Frans van Lunteren

Prof. Uğur Üngör

“Demographic Engineering in Anatolia, 1910-1950” Supervised by Prof. Johannes Houwink ten Cate and Prof. Michael Wintle

Johan Sonnenschein

“Kenteringsmomenten in moderne dichterschappen” Supervised by Prof. Thomas Vaessens