Select Page

Bertus Bakker

“‘Elk zijn museum: Openbaar Kunstbezit 1956-1988, esthetische vorming van het Nederlandse volk” Supervised by Prof. Leo Wessels and Dr Mieke Rijnders

Dr Bob van Zijderveld

“Een Duitse familie in Nederland (1804-1913): Carrièrisme en netwerken van Hermann Schlegel en zijn zonen Gustav en Leander” Supervised by Prof. Leo Wessels and Prof. Willem Otterspeer

Dr Robbert-Jan Wille

“Imperialisme, nationalisme en wetenschapspolitiek in Nederland, 1873-1914” Supervised by Prof. Remieg Aerts and Prof. Peter Rietbergen

Dr Matthijs Wieldraaijer

“Vorstelijk leiderschap. De representaties van Oranjevorsten en-–vorstinnen in preken, 1650-1840” Supervised by Prof. Joris van Eijnatten

Dr Claartje Wesselink

“Kunstenaars van de Kultuurkamer: geschiedenis en collectieve herinnering 1930-2012” Supervised by Prof. Frank van Vree and Prof. Rob van der Laarse