Select Page

Najaarsbijeenkomst History Health & Healing en Afscheidsrede Frank Huisman

Ter gelegenheid van het emeritaat van Prof. Dr. Frank Huisman, hoogleraar medische geschiedenis aan het UMC Utrecht, vindt plaats op vrijdag 8 september 2023, vanaf 13.00 uur:

Symposium ‘Het verleden informeert de toekomst: hoe kunnen we een volgende gezondheidscrisis voorkomen?’

Sprekers: Prof. Dr. Seye Abimbola, Prof. Dr. Rina Knoeff, Dr. Floor Haalboom, Prof. Dr. Henk te Velde en Dr. Anja Schreijer

Uitreiking G.A. Lindeboomprijs

Afscheidsrede: ‘Van Thorbecke tot zorginfarct’

Feestelijke receptie

Locatie: Leeuwenberghkerk, Servaasbolwerk 1A, Utrecht

Aanmelding via: afscheidsredeFrankHuisman@umcutrecht.nl