Select Page

All Agenda/Calls

CMEMS conference ‘Facets of Feeling: The Theory of Needs in the History of Emotions’

Vacancy: Promovendus Nederlandstalige online Leescultuur en Jongeren – Utrecht University (DL: 12 June 2023)

PhD defence Marleen Reichgelt (RU)

2 Phd Positions Project ‘Resisting Enslavement’ (IISH) – deadline 25 June 2023

Middeleeuwen Symposium ‘De Hanze: Handel, Communicatie & Conflict’

CFP Jaarboek De Achttiende Eeuw: Drank & drugs in de achttiende eeuw (DL: 1 July 2023)

Inaugural lecture Rina Knoeff (RUG): “Old as Methuselah?” – 30 June 2023

Vacature: student-bestuursleden Gewina, Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis (DL: 1 July 2023)

CFP International conference “Taboo in Cultural Heritage: Reverberations of Colonialism and National Socialism” – DL: 1 August 2023

Oproep voor posters: jubileumcongres Nederlandse Boekhistorische Vereniging – DL: 1 September 2023