Select Page

Bijeenkomst projectgroep Egodocumenten met Dirk Schoon en Annette Faber

Vrijdag 9 november 2018
14:00 – 17:00 (inloop vanaf 13:30)
Amsterdam, Roeterseiland (gebouw J/K, zaal 3.50)

Lezingen

Dirk Schoon
Hollanders in de Eeuwige Stad, 1300-1703
Het verblijf van apostolisch vicaris Petrus Codde en het proces dat daar tegen hem werd gevoerd volgens de dagboeken van hemzelf en zijn reisgenoten.

Annette Faber
Elise van Calcar en haar (autobiografische) geschriften (als bronnen in het kader van haar biografie).

Inlichtingen

Rudolf Dekker
Van Breestraat 116
1071 ZV Amsterdam
Tel.020-6719651