Select Page
Middeleeuwen Symposium 2024: Het Onmisbare Boek – 21 June 2024

Middeleeuwen Symposium 2024: Het Onmisbare Boek – 21 June 2024

Ook in 2024 vindt in Zutphen weer het Middeleeuwen Symposium plaats. Het is de zevende editie en thema is het boek in de Late Middeleeuwen. In de Late Middeleeuwen nam de lees- en schrijfvaardigheid in brede lagen van de bevolking gestaag toe. Men was voor kennis,...
Tiele-dag ‘Boek, bid en bewonder’ – 19 April 2024

Tiele-dag ‘Boek, bid en bewonder’ – 19 April 2024

Op deze Tiele-dag maken we een reis van laatmiddeleeuwse, Middelnederlandse en Latijnse psalters tot negentiende-eeuwse Nederlandse geschiedschrijving voor een Japans publiek. Op deze reis ontmoeten we niet alleen de boeken zelf, maar ook de uitgevers, vertalers,...
Oratie – Nadine Akkerman (Universiteit Leiden)

Oratie – Nadine Akkerman (Universiteit Leiden)

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft dr. Nadine Akkerman benoemd tot hoogleraar met als leeropdracht ‘Vroegmoderne Literatuur & Cultuur’. Nadine Akkerman zal het hoogleraarsambt aanvaarden met het uitspreken van haar oratie getiteld...