Promotie-onderzoek en oral history

Bijeenkomst werkgroep Oral History

Datum: 21 juni 2013
Locatie: Bungehuis 0.15, Spuistraat 210, Amsterdam
Tijd: 15.00 – 17.00 uur, aansluitende borrel
Registratie is gewenst, stuur een mail naar: L.vanHelvoort@uva.nl

Promotie-onderzoek en oral history.

Promovendi die gebruik maken van oral history in hun onderzoek zullen tijdens deze bijeenkomst in de gelegenheid gesteld worden hun werk te presenteren aan een aantal deskundigen.

Barbara Beckers, Froukje Demant en Husnu Yegenoglu maken op verschillende manieren gebruik van oral history in hun promotie onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst presenteren zij hun onderzoek en richten aansluitend een vraag uit de praktijk aan een panel van oral history deskundigen. Stef Scagliola zal moderator zijn.

Barbara Beckers is promovendus aan de faculteit Sociale Wetenschappen en Geschiedenis van de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich op herinneringsculturen rondom de Tweede Wereldoorlog in de Duits-Nederlands grensstreek.

Froukje Demant is als promovendus verbonden aan het Duitsland Insituut Amsterdam. Zij doet onderzoek naar de sociale verhoudingen tussen joden en niet-joden in het Twents-Duitse grensgebied tussen 1925 en 1955.

Husnu Yegenoglu is architect en universitair docent aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Met zijn onderzoek wil hij inzicht verschaffen in de genese, transitie en evolutie van stedelijke woonculturen op microschaal en de manier waarop deze onder invloed van voordurende maatschappelijke ontwikkelingen zich inschrijven in de alledaagse morfologieën van de stad  en in haar gebouwtypologieën, straten, woningen en interieur.

Peace Palace Library Lectures (17 June 2013)

The Peace Palace Library in cooperation with UNESCO Nederland organizes a Peace Palace Library Lecture on Protecting Cultural Heritage in Times of Conflict a lecture by Aparna Tandon and on a UNESCO and the Culture of Peace a lecture by Bas ter Haar.

More information here.

To register for this lecture, please send an email to 17june13lectures@peacepalacelibrary.nl

We wish to remind you that you are required to bring a valid ID (passport, driving license). Without an ID, you will not be able to access the Peace Palace. For more information please visit: http://www.peacepalacelibrary.nl/.

This event is related to the Huizinga Summer school 2013 ‘Cultures of War and Peace’.

Werkgroep (Auto)biografie Huizinga Instituut

Werkgroep (Auto)biografie Huizinga Instituut

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op:

Datum: Vrijdag 28 juni 2013
Locatie: Bungehuis (Universiteit van Amsterdam) Spuistraat 210 Amsterdam, Zaal 0.15
Aanvang: 14.00 uur

Lezingen:

Barbara Henkes
‘Doing & undoing family in the 20th century’. Egodocuments and memories as cross border agents in space and time

Onderwerp is een bundel essays in voorbereiding. Persoonlijke correspondentie en amateur foto’s of films waren tot het eind van de 20e eeuw middelen bij uitstek om de afstand te overbruggen tussen verwanten, die zich op verschillende plaatsen bevonden. Met plaatsen doel ik niet zozeer op een geografisch afgebakende ruimtes, maar eerder op domeinen van menselijke activiteit, van sociale relaties en politieke verhoudingen. Door elkaar vanuit die verschillende ‘ruimtes’ brieven en andere tastbare levenstekens te sturen, werd een epistolaire netwerk gecreëerd waarmee familiebanden over de lands- of politieke grenzen heen in stand bleven en gevoed werden. De betekenis van persoonlijke briefwisselingen beperkt zich dan ook niet tot de uitwisseling van informatie over de plaats van bestemming en de ontwikkelingen op de plek van vertrek. Het persoonlijke karakter van die informatie kan zonder meer verrassende inzichten bieden in de manier waarop bijvoorbeeld politieke of economische crises ingrepen in de persoonlijke levenssfeer. Maar zeker zo belangrijk is de betekenis van het schrijven zelf: wie hanteert de pen en aan wie wordt hoe vaak geschreven? Welke thema’s worden aangeroerd om met elkaar te delen en welke onderwerpen laten de briefschrijvers rusten? Door welke behoeften en conventies werden de briefschrijvers gedreven en welke rol speelde ‘familie’, als idee van ‘thuis’, in deze grensoverschrijdende uitwisseling?

Rudolf Dekker
Constantijn Huygens jr als “wereldbeschouwer’’, een analyse van zijn dagboek

Constantijn Huygens ‘den zoon’ schreef een uitgebreid en interessant dagboek in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Toch heeft tot op heden geen historicus zich aan een analyse gewaagd. Waarom? Is dit opmerkelijk moderne dagboek mogelijk een missing link in de ontwikkeling van het genre in Europa? En welke overeenkomsten zijn er tussen Huygens en Samuel Pepys, twee dagboekschrijvers die elkaar vrijwel zeker gekend hebben? Deze vragen worden beantwoord naar aanleiding van het verschijnen van Family, culture and society in the diary of Constantijn Huygens jr (Brill) en een documentaire door Timo van Barneveld.

Borrel na afloop.
 
Informatie en (ivb beperkte plaatsruimte) aanmelden bij Rudolf Dekker, e-mail: rdekker123@gmail.com

Call for papers – Games of late modernity

Games of late modernity

Johan Huizinga’s Homo Ludens: 75 Years Later (Tilburg University, January 15-17 2014)

The end of this year will be marked by the 75th anniversary of Johan Huizinga’s classic study of the Homo Ludens. Its main thesis is, as striking as it is simple, well known: Culture is founded on and as a form of play. Huizinga’s aim was to understand play as a ‘totality’. The element of play can be observed in all different aspects of culture, ranging from seemingly innocuous leisure activities to the uttermost serious and advanced systems, such as the financial world or political institutions.

Though, self-evident as Huizinga’s thesis still seems to be, with regard to multiple Huizinga-quotations in various fields of contemporary scholarship,  the modern-day situation also raises a pivotal problem: it seems impossible to keep thinking of game and play as a humanistic principle of knowledge, ethics and aesthetics in the exact same sense as Huizinga did. Modern day experiences such as warfare and economical and scientific fraud, wherein every rule of the game is being postponed, force us to revise and amplify Huizinga’s thesis, in order to rediscover Huizinga’s far-reaching significance today. The purpose of this three-day conference is to bring together experts from a number of disciplines to shed light on Huizinga’s thesis. Participants are asked to address at least one of the following issues:

 1. Playing after Auschwitz: how is it possible to formulate a theory of play that is able to deal with culture not only in its elegant and innocuous appearances, but in its most cruel and tragic forms as well?
 2. To play or being played with: The power of the culture industry tells us that we are playing all of the time, from the first until the very last minute. But one has to come to terms with the fact that this can hardly be the free-play Huizinga has proclaimed.
 3. From cultural history to sociology: intellectuals such as Levi-Strauss and Foucault and many more have deployed an idea of game as the structure society. How can they revise and strengthen Huizinga’s concept of game and play?
 4. The ethos of play: to play means to play by the rules. But isn’t the disappearance of any rules whatsoever precisely late modernity’s main characteristic? How to deal with those who cheat?

We welcome individual abstracts as well as panel proposals, from every relevant field, such as sociology, anthropology and criminology, history and historiography, economy and management studies, ethics, philosophy, aesthetics and cultural studies, biology and psychology.

Confirmed speakers are: Loïc Wacquant, Elena Esposito, Giorgio Agamben (t.b.c.), Dubravka Ugrešić, Thomas Macho, Jos de Mul, Joyce Goggin, and Helmut Lethen.

If you are interested in participating, please submit a 300-words paper proposal and a short résumé of your current research by September 1 2013 to Léon Hanssen, Professor of Life Writing and Cultural Memory, Tilburg University, email: info@gamesoflatemodernity.org

Participants will be informed of acceptance by September 30. The conference fee will be €250 and includes: two receptions, lunch and refreshments during all three days of the conference, free admittance to De Pont (museum of contemporary art), access to all artist performances and video screenings.
Members of the OSL or the Huizinga Instituut will be exempted from this fee.

Together with the keynotes a number of papers will be selected for a book to be published by Amsterdam University Press and an affiliated international academic publishing house.

For more information, please visit: www.gamesoflatemodernity.com

International Conference: Cultures of War and Peace – 17-19 June 2013

Huizinga summer school 2013

Huizinga Institute International Conference
Cultures of War and Peace
17 – 19 June 2013, The Hague and Utrecht

PDF of the full programme, including abstracts

This conference is part of our Summer school. Participation in the conference is open to all and free. Registration is obligatory; send an email with your name and affiliation to huizinga-fgw@uva.nl.

PDF of the Conference Programme

Monday 17 June 2013: Cultures of War and Peace I: Keynotes
Afternoon 14.00 – 18.00 – Peace Palace, The Hague

14.00    Jay Winter (Yale University): Writing war

15.00    Selma Leydesdorff (University of Amsterdam): Beyond the language of the courtroom: the narratives of the survivors of Srebrenica

16.00    Coffee & tea break

16.30    Frank van Vree (University of Amsterdam): The imagery of war. Screening the battlefield in the twentieth century

Tuesday 18 June: Cultures of War and Peace II
Morning 9.30-13.00 – Sweelinckzaal, Utrecht University

9.30       Lotte Jensen (Radboud University Nijmegen): War and peace in shaping early modern Dutch identity

10.15    Hans Cools (Katholieke Universiteit Leuven): Princes of peace. Princely discourses on peace from Charles V to Louis XIV (16th-17th centuries)

11.00    Coffee & tea break

11.30    Olaf van Nimwegen (Utrecht University): The enigma of firepower c. 1500-1900

12.15    Micha Kemper (University of Amsterdam): Cultures of jihad: Islamic civil war

 –The afternoon programme is exclusively for (registered) PhD candidates and Rma students—

 Wednesday 19 June: Cultures of War and Peace III
Morning 9.00 – 12.00 – Kanunnikenzaal, Academiegebouw, University of Utrecht

9.00       Michael Wintle (University of Amsterdam): War and European identity in the twentieth century

9.45       Gerhard Hirschfeld (Stuttgart Universität): The memory of the ‘Great War’ in Germany

10.30    Coffee & tea break

11.00    Geert Somsen (Maastricht University): The sciences were never at war’: ideological uses of science in war and peace

11.45    David Pascoe (Utrecht University): English novelists and War Office politics in the Second World War

12.30    Final discussion

–The afternoon programme is exclusively for (registered) PhD candidates and Rma students—

 

Lecture: Heroism in the Dutch Republic

RESEARCH SEMINAR – ERASMUS CENTER for Early Modern Studies, ROTTERDAM

Date: Thursday, May 30, 2013
Speaker: FRANK DAUDEIJ (Rotterdam)
Subject: Heroism in the Dutch Republic

In an oration held on February 5, 1691, celebrating the return of Stadholder-King William III, Goverd Bidloo states that the only way Europe and the United Netherlands can save themselves from Louis XIV is by the deeds of the one and true hero of his time: King-Stadholder William III.

In this seminar, Daudeij will explore the use of the concept of the hero in the works of Goverd Bidloo, Ericus Walten, Gregorio Leti, and Romeyn de Hooghe. The concept of the hero is not only a pragmatic way to propagate Williamite policies to an interconfessional, international, and politically divided audience. It also shows that their cynical account of politics in general is based, paradoxically, on a deep trust in the ability of the Dutch people—de Nederlanders—to produce and to recognize their true heroes in times of turmoil.

Time: 3-5 pm
Venue: Erasmus University Rotterdam, Campus Woudestein, L-Building, Room L5-098 (Desideriuszaal)

Admission is free. You are very welcome.

Klassieke muziek en romantisch nationalisme

Klassieke muziek en romantisch nationalisme

Minicollege door Akademiehoogleraar Joep Leerssen

Datum: 13 mei 2013
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Locatie: Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

Met een serie minicolleges van Akademiehoogleraren wil de KNAW speciale aandacht geven aan de bijzondere groep Akademiehoogleraren en hun onderzoek. Joep Leerssen (UvA) zal het in zijn college hebben over de invloed van het nationalisme op componeerstijlen, met speciale aandacht voor de Hongaarse rapsodieën van Franz Liszt (1811-1886). Kasper van Kooten, promovendus van Joep Leerssen, geeft een korte lezing over de negentiende-eeuwse Duitse opera.

Programma

16.00 uur

 • Klassieke muziek en het romantisch nationalisme in Europa, door Joep Leerssen, Universiteit van Amsterdam
 • ‘Von der Oper, die der Deutsche will!’ De conceptualiseringvan Duitse opera in het eerste kwart van de negentiende eeuw door Kasper van Kooten, Universiteit van Amsterdam.

17.30 uur Borrel

Uiteraard is er volop gelegenheid voor vragen en discussie over het onderzoek van Joep Leerssen en Kasper van Kooten.

Toegang is gratis. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via het elektronische aanmeldformulier.

 

 

Leesclub Vroegmoderne Cultuurgeschiedenis

Leesclub Vroegmoderne Cultuurgeschiedenis

Veel van de ateliers, cursussen en bijeenkomsten van het Huizinga Instituut zijn gericht op het bestuderen en bespreken van (recente) cultuurhistorische studies. De bespreking van historische bronnen en de mogelijke interpretaties daarvan komt daarbij wat minder aan bod. Om in die behoefte te voorzien is onlangs een leesclub samengesteld van Huizinga-promovendi en Resma-studenten die zich bezighouden met de bestudering van de vroegmoderne periode, specifiek de 17e en 18e eeuw. In de bijeenkomsten, die zich doorgaans op de VU Universiteit afspelen, buigen we ons steeds gezamenlijk over een of enkele vroegmoderne teksten, die we vanuit verschillende invalshoeken interpreteren. Een van de promovendi geeft een korte introductie op de tekst & een eerste lezing, waarna de andere aanwezigen vanuit hun eigen expertises de tekst belichten (we hebben op dit moment onderzoekers uit de literatuurhistorische hoek, specialisten op het gebied van religie, economie, politieke geschiedenis, ideeëngeschiedenis, emotiegeschiedenis). De eerste bijeenkomst hebben de roman Reinhart van E.M. Post besproken, waarbij Egbert de Haan (ResMa VU) een introductie heeft gegeven over het concept vrijheid in deze roman, mede getoetst via text mining-onderzoek.

De volgende bijeenkomst is gepland op 11 april (15uur-17uur). Dan staat de Nederlandse econoom, historicus, politicus en landmeter Cornelis Zillesen op lijst met zijn Antwoord op de vraag ‘Welke is de grond van den Nederlandschen Koophandel?”. Dit werk (ongeveer 250 pp) is uitgegeven in de Verhandelingen uitgegeven door de Hollandse Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem [Volume 16] 1775, p. 307-548. Het is een van de drie ingezonden verhandelingen. Het werk is o.a. te vinden in google.books: http://books.google.nl/books?id=tuo4AAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Jan Rotmans (UvA) doet de inleiding.

Voor degenen die meer van Zillesens werk willen bekijken is nog aan te raden: Wijsgeerig onderzoek, wegens Neerlands opkomst, bloei, en welvaard ; het daarop gevolgd verval, en wat de nog overgeblevene middelen van herstel zijn, zo in staatsbestuur, financien, landbouw, koophandel, zeevaart, fabrieken en industrie (1796):
http://books.google.nl/books?id=5JxAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Ook te vinden in EDBO (Early Dutch Books Online).

De volgende bijeenkomst zal half mei zijn (datum wordt zsm bekend gemaakt). Dan bespreken we ‘vroegmodern voorwerk’: titelpagina’s, titelplaten, verklaring der platen en drempeldichten. Elke promovendus selecteert een tekst waarvan we gezamenlijk het voorwerk gaan bespreken.

De bijeenkomsten worden doorgaans afgesloten met een borrel.

Aanmelden voor de leesclub kan bij Inger Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de VU: i.b.leemans@vu.nl

Call for participation – Symposium Jürgen Habermas (recipient of the 2013 Erasmus Prize)

Symposium: the Future of Democracy

A symposium for PhD researchers and Research Master students from Dutch universities with Prof. Jürgen Habermas, recipient of the 2013 Erasmus Prize, Prof. Siep Stuurman (Utrecht University) and Prof. Ingrid Robeyns (Erasmus University Rotterdam).

Organized by the Praemium Erasmianum Foundation, the Huizinga Research Institute and Graduate School for Cultural History, and the Duitsland Instituut (DIA).

Date: Tuesday 5 November 2013
Venue: Tinbergenzaal, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Moderators: Prof. Maria Grever (Erasmus University Rotterdam), prof. Ed Jonker (Utrecht University), dr. Joel Anderson (Utrecht University)

Introduction
For more than fifty years, the German philosopher Jürgen Habermas has been one of the leading thinkers in the fields of philosophy, sociology, and politics. Central to his thinking are deliberative democracy and commitment of the citizens. He believes in open rational debate as a vital resource of politics and in the equality of all human beings as a foundational value underpinning democracy. While critical about the way political elites are dealing with the European crisis, driven by unrestrained financial markets, Habermas pleads for a more fully integrated, democratic European Union.

This symposium is organized on the occasion of the Erasmus Prize 2013 that will be awarded to Jürgen Habermas on Wednesday 6 November. The symposium offers a select group of Research Master and PhD students an opportunity to enter into discussion with Jürgen Habermas and the other speakers on a range of philosophical, historical, sociological and political topics. The idea is that this dialogue is fueled by on-going Research Master or PhD work of the students.

Organization
The symposium consists of three sessions, organized around three major themes:

 1. Deliberative democracy and political crisis (Jürgen Habermas)
 2. Enlightenment and the limits of equality (Siep Stuurman)
 3. Democracy and economic crisis (Ingrid Robeyns)

Participants in the three sessions consist of a maximum of 20 selected Research Master and PhD students. Those who have been selected will be asked (i) to read parts of Habermas’ work, and (ii) to take part in two preparatory meetings to discuss the questions to be addressed to Habermas and the other speakers. The symposium will be attended by a larger audience or ‘outer circle’ of participants who are interested in the work of Habermas and the topics of the symposium.

Selection of participants
Research Master and PhD students from all Dutch universities who wish to take an active part in the symposium are invited to apply, stating their motivation and providing a one-page description of their research topic to:

Huizinga Research Institute and Graduate School for Cultural History,
c/o Drs Paul Koopman,
Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam,
Huizinga-fgw@uva.nl, tel. 020-5258043.

Deadline for the application is 22 June 2013

All applicants will be informed about the selection by early July 2013.

PDF – Symposium Habermas – call for participation

Promovendisymposium voorjaar 2013

Bestemd voor: Promovendi, lid van het Huizinga Instituut
Urenbelasting: 1 ECTS (met eigen presentatie  3 ECTS)
Data: maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 april 2013
Locatie: Hoorneboeg, Hoorneboeg 5, 1213 RE Hilversum
Kosten (niet-leden): driedaags arrangement € 225,00
Registratie

Opzet symposium

Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverse universiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde. Ook reeds gesignaleerde problemen kunnen naar voren gebracht worden. Op de presentatie wordt in eerste instantie gereageerd door een referent, die door de promovendus zelf wordt uitgenodigd en die van te voren van de inhoud van de voordracht op de hoogte is gebracht. Daarna is er discussie met alle aanwezigen.

Voor wie?

Het promovendisymposium is primair bedoeld voor derdejaars promovendi. Omdat het symposium een goede introductie vormt op het onderzoek dat binnen het Huizinga Instituut verricht wordt, zijn eerstejaars promovendi van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Tweede- en vierdejaarspromovendi zijn ook van harte welkom.

Programma

Maandag 22 april

10:30      ontvangst

11:00      opening door prof. dr. Michael Wintle, directeur

11:15     David Duindam: The Hollandsche Schouwburg as spatial memory and contested heritage of the Shoah
Referent: prof. dr. Ann Rigney (UU)

12:15      LUNCH

13.15     Sara Polak: “The World We Live In Today Is Franklin Roosevelt’s World” – The Creation of Franklin D. Roosevelt’s Public Image in American Cultural Memory
Referent: prof. dr. Ann Rigney (UU)

14.15      Linda Bleijenberg: The primitive hut as a legitimizing construct in architectural discourse, 1750-1850
Referent: dr. Petra Brouwer (UvA)

15.15      THEE

15.45      Marieke Lefeber: Achttiende-eeuwse bellenspeelklokmuziek in Nederland
Referent: dr. Rudolf Rasch (UU)

16.45      Marrigje Rikken: Vlaamse dierenspecialisten in Praag rond 1600
Referent: dr. Madelon Simons (UvA)

18:30      DINER

20.00      Promovendiraad

Dinsdag 23 april

10.00      Laurens Ham: Professional en provocateur. De verbeelding van het moderne schrijverschap in Nederland
Referent: prof. dr. Odile Heynders (Tilburg University)

11.00      Arjo Roersch van de Hoogte: Colonial Agro-Industrialism: Commerce, science and industry in the Dutch Golden Alkaloid Age, 1850-1940
Referent: dr. ir. Harro Maat (Wageningen UR)

12.00      LUNCH

13.00      Pieter de Bruin: Traces and places of the Holocaust A comparison of English and Dutch heritage educational resources
Referent: prof. dr. Kees Ribbens (Erasmus Universiteit / NIOD)

14.00      Azadeh Achbari: Troubled Waters, Clearing Skies: boundary disputes and the struggle for authority in 19th-century meteorology
Referent: prof. dr. Klaas van Berkel (RUG)

15.00      THEE

15.30      Anne-Marieke van der Wal: Singing of Slavery, Performing the Past. The Folksongs of the Cape Coloured Community in Post-Emancipation and Post-Apartheid South Africa
Referent: dr. Ester Captain (UU)

16.30      Marrigje Paijmans: ‘De tong slaet yzerklanck, en slibbert onder ’t spreken’ – Retorica en parrhêsia in Joost van den Vondels Peter en Pauwels (1641)
Referent: prof. dr. Frans-Willem Korsten (UL)

18.00      DINER

Woensdag 24 april

10.00      Elisa Goudriaan: Florentijnse patriciërs en hun bijdrage aan het culturele succes en de sociaal-politieke representatie van het Medici-hof (1600-1670)
Referent: dr. Arno Witte (UvA)

11.00      Suze Zijlstra: Toenemende segregatie. Afrikaanse slaven en Europese kolonisten in zeventiende-eeuws Suriname
Referent: prof. dr. Alex van Stipriaan (EUR)

12.00      LUNCH

13.00      Friso Hoeneveld: Sizoo, een Nederlands fysicus in de Koude Oorlog
Referent: dr. David Baneke (VU)

14.00      Geerte Savenije: Imagining the slavery past and discussing its significance using heritage.Referent: dr. Arie Wilschut (HvA)

15.00      Afronding & THEE

 

 

 

Werkgroep Oral History – Oral history en onderzoek naar religieuze beleving en overtuiging

Bijeenkomst werkgroep Oral History

Datum: 19 april 2013
Locatie: Universiteitsbibliotheek – Belle van Zuylenzaal. Singel 425, Amsterdam
Tijd: 15.00 – 17.00 uur, aansluitende borrel
Registratie is gewenst, stuur een mail naar: L.vanHelvoort@uva.nl

Oral history en onderzoek naar religieuze beleving en overtuiging

Levensverhaalinterviews vormen een rijke bron voor onderzoek naar religieuze beleving en transformatieprocessen. In deze bijeenkomst van de Oral History Werkgroep van het Huizinga Instituut richten we ons op de uitdagingen van dit type onderzoek. Het programma bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit twee onderzoekspresentaties waarin islam en christendom belangrijke referentiekaders zijn voor de geïnterviewden. Onderzoekers Karin van Nieuwkerk en Ellis Jonker gaan in op het spanningsveld dat werd opgeroepen tijdens het interviewen en het interpreteren door het niet delen van deze kaders. Ellis Jonker zal daarbij tevens opzet en inhoud toelichten van het in juni te verschijnen boek Religious Voices in Self-Narratives, samengesteld door Marjo Buitelaar en Hetty Zock (zie onder), waarin een hoofdstuk van haar hand is opgenomen.

In het tweede deel van het programma wordt bovengenoemd spanningsveld bij het onderzoeken van religieuze beleving en transformatie gethematiseerd in een plenaire discussie. Deze wordt voorafgegaan door een kort vraaggesprek van dagvoorzitter Ria van den Brandt (Radboud Universiteit Nijmegen) met antropoloog Jill Burnier, coördinator van het Oral History Team bij Archief Eemland. Jill Burnier interviewde voor haar master scriptie God’s Presence: Social Embodiment and Change – The Story of a Nun’s Life (2000) een religieuze over haar veranderde geloof in de twintigste eeuw. Zij deed dit in 24 sessies.

Meer informatie over de twee onderzoekspresentaties:

Karin van Nieuwkerk: Onderzoek onder celebrities: de spirituele biografie van Egyptische ster-actrices

De spirituele biografieën van Egyptische ster-artiesten die een proces van religieuze wedergeboorte hebben ervaren staan centraal in onderzoek dat Karin van Nieuwkerk onlangs heeft afgerond. Met behulp van interviews en archiefmateriaal heeft zij hun levensloop gereconstrueerd. Naast de inhoud van hun religieuze reis zal zij ingaan op methodologische aspecten van het doen van onderzoek onder celebrities. Reflexieve antropologie besteedt van oudsher veel aandacht aan de machtsrelaties tussen onderzoeker en onderzochte. Hoe liggen deze machtsverhoudingen bij het doen van onderzoek onder celebrities? Hoe beïnvloedt het religieuze transformatieproces van de gesprekspartners het soort van informatie dat wordt verkregen door de onderzoeker?

* Karin van Nieuwkerk is antropoloog en hoogleraar Islamstudies aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.

Ellis Jonker: Religieuze stemmen in verhalen over zelf, ander en wereld

In verhalen die mensen vertellen om hun ervaringen en hun plaats in de wereld te begrijpen en betekenis te geven in een zinvolle samenhang klinken verschillende stemmen. Eén van die stemmen kan een religieuze of spirituele stem zijn. Dit is een stem die bij het zoeken naar het hoe, waarom en waartoe voortdurend in gesprek en soms ook in gevecht is met een geloofsgemeenschap en een religieuze leer. Het boek Religious Voices in Self-Narratives. Making Sense of Life in Times of Transitions , samengesteld door Marjo Buitelaar en Hetty Zock van de Faculteit Godsdienstwetenschappen, Universiteit Groningen (De Gruyter, juni 2013) is een rijke verzameling van onderzoek naar zulke religieuze stemmen. In de meeste hoofdstukken zijn levensverhaalinterviews de primaire bron. Auteurs lieten zich inspireren door concepten als het dialogische en meerstemmige zelf van de Nederlandse psycholoog Hubert Hermans en het levensverhaal als persoonlijke mythe van de Amerikaanse psycholoog Dan McAdams. Ellis Jonkers hoofdstuk in Religious Voices gaat over de worsteling van een Moluks-protestantse vader die zijn leven in dienst stelde van de kerk om in het reine te komen met de bekering tot islam van zijn dochter. Na een korte presentatie van de achtergrond, opzet en inhoud van het boek, gaat zij aan de hand van haar eigen hoofdstuk dieper in op theoretische en methodologische vragen die het interpreteren van religieuze stemmen in levensverhalen oproept. Hoe onderscheid je religieuze stemmen van andere stemmen in levensverhalen? Hoe luistert een niet-gelovige wetenschappelijk georiënteerde interviewer naar verhalen waarin (institutionele) religie een belangrijk referentiekader is? Hoe beïnvloedt verschil in geloof en referentiekader tussen verteller en interviewer het verhaal dat verteld wordt in de verschillende fasen van het interviewproces, van interview tot presentatie?

*Ellis Jonker is antropoloog, gepromoveerd aan het Belle van Zuylen Instituut bij Selma Leydesdorff op de levensverhalen van migrantenmeisjes in opleiding voor de zorg (Jonker 2004). Na jarenlang in de wetenschap te hebben gewerkt als onderzoeker en docent, maakte zij recent een carrièreswitch naar de praktijk van de jeugdzorg.

 

Werkgroep Oral History – Oral history; taboes en geheimen

Bijeenkomst werkgroep Oral History

Datum: 25 januari
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek – Potgieterzaal
Tijd: 15.00 – 17.00, aansluitend borrel
Registratie is gewenst, stuur een email naar L.vanHelvoort@uva.nl

Op vrijdag 25 januari organiseert de werkgroep oral history van het Huizinga Instituut een bijeenkomst over taboes bij het oproepen en verwerken van persoonlijke herinneringen aan het verleden.

Voorafgaand aan het contact met onze gesprekspartners, tijdens de gesprekken en na afloop bij de verwerking van de vertelling, kan de interviewer geconfronteerd worden met omstreden, veelal pijnlijke uitspraken over gebeurtenissen in het leven van de gesprekspartner. Soms realiseren onze gesprekspartners zich niet dat zij zichzelf en/of anderen in een ‘kwaad’ daglicht stellen, soms blijkt uit andere bronnen dat ze zich heel goed de gevoelige gebeurtenis herinneren, maar er voor kiezen daarover te zwijgen. Het komt ook voor dat ze zich achteraf ‘verraden’ voelen wanneer zij de verwerking van hun uitspraken onder ogen krijgen. Hoe gaan onderzoekers die Oral History bedrijven daarmee om? Wanneer en op welke manier plaatsen we omstreden uitspraken of opmerkelijk stilzwijgen in een context waarbinnen we recht doen aan de gevoelens en ervaringen van onze gesprekspartners in het verleden, zonder dat we pijnlijke conclusies daarover vanuit ons hedendaags perspectief uit de weg gaan? Zijn daar richtlijnen over te geven?

Sprekers die middag zijn:

Barbara Henkes, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen met als aandachtsgebied geschiedenis van de politieke cultuur. De titel van haar voordracht is Shame and scandal in the family; complicaties bij het oproepen van herinneringen binnen familieverband’ .

Families zijn complexe eenheden waarbinnen spanningen welig tieren. Met die spanningen krijgen ook oral historians te maken als zij zich wagen aan het oproepen en analyseren van herinneringen aan het leven in familieverband. ‘Familiegeheimen’ spelen door in wat wel of niet wordt verteld. Het kan ook zijn dat ze door de een onthuld worden, terwijl anderen daarover zwijgen.  Wanneer kunnen we spanningen en ‘taboes’ binnen de familie productief maken voor ons onderzoek en wanneer kunnen we ze beter negeren? En als het productief kan zijn: hoe pakken we het dan aan? Uiteraard hangt dat nauw samen met de vraagstelling waarmee we ons mengen in het familieverleden. In deze bijeenkomst wil ik graag hierover een discussie entameren aan de hand van enkele voorbeelden uit mijn onderzoek naar Nederlandse migranten in Zuid-Afrika onder Apartheid.

Nicole Immler, free researcher located at Utrecht, working on the mediation of memory processes in society and in families, and the relations between memory, culture and identity. The lecture will be about Silences in the family, about the manifold meanings of silence in trans-generational dialogues.

How to deal with the ‘secret’ of a life story, told after the interview and in trust? This lecture deals with aspects of life stories that people do not allow themselves to tell on tape. By analyzing the difference between what is said and what is not talked about, the relation between dominant discourses and personal experiences will be explored. In contrast we will look at cases where presumed taboos became the main narrative of a person or a family. In my talk I will present – from interviews with victims of National Socialism and their families – several examples of taboos. These will be discussed in the context of the phenomenon of silence from the perspective of the researcher.

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek

Komend voorjaar zal weer de Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek (CCO) plaatsvinden, waarvoor alle eerstejaars promovendi verbonden aan het Huizinga automatisch voor worden opgegeven. Deze cursus geeft een brede oriëntatie op het vakgebied. Promovendi nemen nader kennis van belangrijke historiografische ontwikkelingen en actuele discussies en kunnen zich voorts oriënteren op verschillende ‘ingangen’ in het cultuurhistorische onderzoek. Dit voorjaar komen acht perspectieven op cultuurgeschiedenis aan de orde: religiegeschiedenis; visuele cultuur en kunstgeschiedenis; herinneringsgeschiedenis; geschiedenis van de geesteswetenschappen; literaire geschiedenis; geschiedenis van wetenschap en medicijnen; gendergeschiedenis; en politieke cultuur en begripsgeschiedenis. Aan het eind van deze cursus schrijven de promovendi een paper aansluitend bij een deze perspectieven. Tot slot komen de promovendi nog een dag bij elkaar om de papers onderling te bespreken. Zo biedt de cursus een platform voor kennisverbreding, methodologische bezinning en deelname aan het lopende wetenschappelijke debat.

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek in schema:

 • I. Introductie: 7-8 februari 2013 (o.l.v. Inger Leemans en Eric Jorink)
 • II. Perspectieven en debatten: 20 februari, 6 en 27 maart, 17 april (iedere keer een ochtend en een middag sessie), 24 april (inhaalsessie) PC Hoofthuis 1.05, Spuistraat 134. 13.15 – 16.30.
 • III. Schrijven paper: deadline 1 mei 2013
 • IV. Afsluitende bespreking: 5 juni 2013 – note location change: VOC-zaal, Oostindisch Huis (Kloveniersburgwal 48, Amsterdam)
Programma:

20 februari 2013   

10.00 – 12.30:  Jo Spaans: religiegeschiedenis

13.15 – 15.45:  Ed Jonker: herinneringscultuur

6 maart 2013

10.00 – 12.30:  Arno Witte: visuele cultuur en kunstgeschiedenis

13.15 – 15.45:  Rens Bod deze sessie is verplaatst naar 24 april

27 maart  2013

10.00 – 12.30:  Sophie Levie: geschiedenis van de literatuur

13.15 – 15.45: Frans van Lunteren & Frank Huisman: geschiedenis van medicijnen en wetenschap

17 april 2013

10. 00–12.30Hanco Jürgens: Politieke Cultuur en Begripsgeschiedenis

13.15 – 15. 45:  Anna Tijsseling: gendergeschiedenis

 24 april 2013

13.15 – 15.45:  Rens Bod: geschiedenis van de geesteswetenschappen

Atelier – Wetenschappelijk recenseren

Wetenschappelijk recenseren                        

Datum: 12 maart 2013
Tijd: 10 – 17 uur
Locatie: ‘s ochtends – PC Hoofthuis 4.22 / ‘s middags – PC Hoofthuis 3.19. Spusitraat 134, Amsterdam
Bestemd voor: Exclusief voor Huizinga promovendi en gevorderde RMa-studenten
Credits: 1 ECTS
Maximum aantal deelnemers: 10
Registreren 

Het schrijven van recensies van wetenschappelijk werk hoort bij de taken van een academicus. Het gaat daarbij enerzijds om het beoordelen van de waarde van een studie voor het vak. Anderzijds worden vakgenoten erdoor op de hoogte gesteld van een nieuwe publicatie. Vroeger was het usance dat vooral hoogleraren de recensies in vaktijdschriften voor hun rekening namen. Tegenwoordig wordt dit ook vaak aan promovendi gevraagd. Een recensie kan een boek maken of breken, en alleen al daarom is het van belang dat een recensent zich bezint op de eisen en voorwaarden van de kritiek.

Voor het schrijven van recensies van wetenschappelijk werk bestaan geen vaste richtlijnen. Anders dan bij het schrijven van literaire kritieken gaat het bij het recenseren van vakliteratuur niet om esthetische oordelen en smaak. Toch is er ook in de wetenschap een duidelijk verschil tussen aanvaardbare en onaanvaardbare recensies. In dit atelier komen vragen aan de orde als ‘Wat zijn maatstaven voor een goede recensie?’ ‘Vergt het recenseren van een wetenschappelijk boek een speciale manier van lezen?’ ‘Hoe maak ik een samenvatting die recht doet aan het boek?’ ‘Hoe blijf ik een academische toonzetting houden als een boek werkelijk niets voorstelt?’ ‘Kan ik het boek van een vriend recenseren?’ ‘Hoe bespreek ik een congresbundel of een andere publicatie waaraan meerdere auteurs hebben meegewerkt?’

Tijdschriften en kranten leggen sterke beperkingen op aan recensies. Gewoonlijk staan kranten niet meer dan 500 woorden toe, terwijl ook vaktijdschriften meestal slechts 1000 woorden reserveren (alleen voor recensie-artikelen meer, maar dan bespreekt de recensent vaak enige onderling samenhangende boeken.) Wat moet er nu op zijn minst in een recensie komen te staan, als er maar zo weinig ruimte beschikbaar wordt gesteld? Aan de hand van recensies uit diverse vakgebieden van de geesteswetenschappen zullen tijdens het atelier in onderlinge wisselwerking richtlijnen en voorwaarden worden opgesteld.

Voorbereiding en literatuur:

Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij of zij van tevoren een recensie schrijft, die tijdens het atelier wordt besproken. De recensies worden nog voor het atelier plaatsvindt aan alle deelnemers ter beschikking gesteld, zodat iedereen elkaars recensie kan lezen. Om de bespreking te vergemakkelijken, is gekozen voor een recensie van een boek met opstellen die voor letterkundigen, historici en kunsthistorici interessant zijn:

Marita Mathijsen (ed.), Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst.
Amsterdam University Press, 2011; ISBN 978.90.8964.306.3.

NB: je moet dit boek zelf lenen in de bibliotheek of aanschaffen.

De omvang van de recensie is 750 woorden. De taal is naar wens Nederlands of Engels. Iedereen mag zelf een (fictieve) doelgroep kiezen. Je kunt kiezen voor een vaktijdschrift (bijvoorbeeld Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden), of voor een dagblad (bijv. Trouw), of voor een medium tussen die niveaus in (Vrij Nederland, De Gids). Vermeld bij de recensie welke doelgroep je op het oog had. Om beïnvloeding te vermijden is het raadzaam reeds gepubliceerde recensies niet vooraf te lezen. Inleveren opdracht voor 1 maart 2013 door toezending aan de docent: h.f.cohen@uu.nl.

Huizinga summer school 2013 – Cultures of war and peace

Huizinga summer school 2013

International Conference and Summer School: Cultures of War and Peace

Conference: 17 – 19 June 2013 Summer school: 17-20 June 2013 and further dates PDF of the full programme, including abstracts

Conference

Summer school: masterclasses and workshops

conference pageCredits: 5 ECTS
PDF programme ConferencePDF complete programme Summer school
Open to: all
No fee
Open to: PhD candidates and RMa-students Fee (non members): €250
Registration is obligatory — email us: huizinga-fgw@uva.nlRegistration RMa Programme Registration PhD Programme Registration closes 10 May, 2013.

Cultures of War and Peace

From June 17 to 20 June 2013 the Huizinga Institute for Cultural History will host an international conference on the subject of Cultures of War and Peace. This conference – to be held at the Peace Palace in The Hague and at Utrecht University – seeks to explore key moments in the cultural history of war or peace. It sees ‘war’ and ‘peace’ not as mutually exclusive phenomena in history, but as closely related occurrences. The conference therefore concentrates on the special interactional dynamic of this nexus as it determines our lives, and as it explores how the relationship has affected individual, national, religious, scientific, and aesthetic cultures.

Do we wish to study the cultural interconnection between war and peace from the point of view of Clausewitz, who saw war as the continuation of diplomacy by violent means? Or do we prefer to approach the connection from the angle adopted by Michel Foucault, who argued that peace is, instead, to be seen as the continuation of war by non-violent means? The conference will address these and other issues. Programme: The conference begins at the Peace Palace in The Hague on 17 June. Here, three keynote speakers will open the conference:

 • Jay Winter, Yale University: Writing War
 • Selma Leydesdorff, University of Amsterdam: Beyond the Language of the Courtroom: the Narratives of the Survivors of Sebrenica
 • Frank van Vree, University of Amsterdam: The Imagery of War: Screening the Battlefield in the Twentieth Century

The conference then continues at Utrecht University, on 18 and 19 June. Speakers at Utrecht include:

 • Hans Cools, Katholieke Universiteit Leuven: Princes of peace. Princely discourses on peace from Charles V to Louis XIV
 • Gerhard Hirschfeld: The memory of the ‘Great War’ in Germany
 • Lotte Jensen, Radboud University Nijmegen: War and peace in shaping early modern Dutch identity
 • Michael Kemper, University of Amsterdam: Cultures of Jihad: Islamic civil war
 • Olaf van Nimwegen, Utrecht University: The enigma of firepower c. 1500-1900
 • David Pascoe, Utrecht University: English novelists and War Office politics in the Second World War
 • Geert Somsen, ‘The sciences were never at war’: ideological uses of science in war and peace
 • Michael Wintle, University of Amsterdam: War and European identity in the twentieth century

Time and venues:
* Monday 17 June, 14:00 – 18:00 hrs, Peace Palace, The Hague. * Tuesday 18 June, 09:30 – 13:00 hrs, Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht University.
* Wednesday 19 June, 09:00 – 13:00 hrs, Kanunnikenzaal, Utrecht University.

Summer school

This three-day international conference will be interspersed with and followed by workshops and masterclasses for postgraduate students (PhD candidates and RMa students) of cultural history, coordinated by Lotte Jensen of Radboud University Nijmegen. Together with additional sessions before and after the main conference, these educational activities comprise the Summer school. Postgraduate sessions in the summer school will be led by:

 • Jay Winter, History, Yale University: Commemorating War
 • Paul Schuurman, Philosophy, Erasmus University Rotterdam: Montesqieu on war
 • Raymond Fagel, History, Leiden University: Spanish Tyranny
 • Geert Buelens, Literature, Utrecht University: Remembering First World war Cultures: Belligerents, Occupied Peoples & Neutrals

The plenaries and conference sessions will be held in English, as will Jay Winter’s masterclass; the other summer school sessions for postgraduates will be held in Dutch. There will be separate sessions for PhD candidates and RMa students. A detailed programme of this Summer school is now available, including information about readings and preparation. Please register via the link above. Introductory classes:
* Friday May 24 (10.00 – 15.00), Radboud University, Erasmus Building, room E. 2.72, Nijmegen.
* Friday June 7 (10.00 – 15.00), Radboud University, Erasmus Building, room E. 2.70, Nijmegen. Masterclasses:
* Tuesday 18 June, 14:00 – 17:00 hrs, Drift 25 102, Utrecht University.
* Wednesday 19 June, 14:00 – 17:00 hrs, Kanunnikenzaal, Utrecht University.
* Thursday 20 June, 10:00 – 17:00 hrs, Kanunnikenzaal, Utrecht University. Concluding session (RMa students only):
* Friday August 23 (13.00 – 15.00), Radboud University, Erasmus Building,  room E 2.15 A, Nijmegen. Organisation: Summer school teaching co-ordinator: Lotte Jensen ( l.jensen@let.ru.nl) Conference organizers: Ton Hoenselaars (a.j.hoenselaars@uu.nl), Michael Wintle (m.j.wintle@uva.nl) and Huizinga Institute (huizinga-fgw@uva.nl)