Lecture: Heroism in the Dutch Republic

RESEARCH SEMINAR – ERASMUS CENTER for Early Modern Studies, ROTTERDAM

Date: Thursday, May 30, 2013
Speaker: FRANK DAUDEIJ (Rotterdam)
Subject: Heroism in the Dutch Republic

In an oration held on February 5, 1691, celebrating the return of Stadholder-King William III, Goverd Bidloo states that the only way Europe and the United Netherlands can save themselves from Louis XIV is by the deeds of the one and true hero of his time: King-Stadholder William III.

In this seminar, Daudeij will explore the use of the concept of the hero in the works of Goverd Bidloo, Ericus Walten, Gregorio Leti, and Romeyn de Hooghe. The concept of the hero is not only a pragmatic way to propagate Williamite policies to an interconfessional, international, and politically divided audience. It also shows that their cynical account of politics in general is based, paradoxically, on a deep trust in the ability of the Dutch people—de Nederlanders—to produce and to recognize their true heroes in times of turmoil.

Time: 3-5 pm
Venue: Erasmus University Rotterdam, Campus Woudestein, L-Building, Room L5-098 (Desideriuszaal)

Admission is free. You are very welcome.

Klassieke muziek en romantisch nationalisme

Klassieke muziek en romantisch nationalisme

Minicollege door Akademiehoogleraar Joep Leerssen

Datum: 13 mei 2013
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Locatie: Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

Met een serie minicolleges van Akademiehoogleraren wil de KNAW speciale aandacht geven aan de bijzondere groep Akademiehoogleraren en hun onderzoek. Joep Leerssen (UvA) zal het in zijn college hebben over de invloed van het nationalisme op componeerstijlen, met speciale aandacht voor de Hongaarse rapsodieën van Franz Liszt (1811-1886). Kasper van Kooten, promovendus van Joep Leerssen, geeft een korte lezing over de negentiende-eeuwse Duitse opera.

Programma

16.00 uur

 • Klassieke muziek en het romantisch nationalisme in Europa, door Joep Leerssen, Universiteit van Amsterdam
 • ‘Von der Oper, die der Deutsche will!’ De conceptualiseringvan Duitse opera in het eerste kwart van de negentiende eeuw door Kasper van Kooten, Universiteit van Amsterdam.

17.30 uur Borrel

Uiteraard is er volop gelegenheid voor vragen en discussie over het onderzoek van Joep Leerssen en Kasper van Kooten.

Toegang is gratis. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via het elektronische aanmeldformulier.

 

 

Leesclub Vroegmoderne Cultuurgeschiedenis

Leesclub Vroegmoderne Cultuurgeschiedenis

Veel van de ateliers, cursussen en bijeenkomsten van het Huizinga Instituut zijn gericht op het bestuderen en bespreken van (recente) cultuurhistorische studies. De bespreking van historische bronnen en de mogelijke interpretaties daarvan komt daarbij wat minder aan bod. Om in die behoefte te voorzien is onlangs een leesclub samengesteld van Huizinga-promovendi en Resma-studenten die zich bezighouden met de bestudering van de vroegmoderne periode, specifiek de 17e en 18e eeuw. In de bijeenkomsten, die zich doorgaans op de VU Universiteit afspelen, buigen we ons steeds gezamenlijk over een of enkele vroegmoderne teksten, die we vanuit verschillende invalshoeken interpreteren. Een van de promovendi geeft een korte introductie op de tekst & een eerste lezing, waarna de andere aanwezigen vanuit hun eigen expertises de tekst belichten (we hebben op dit moment onderzoekers uit de literatuurhistorische hoek, specialisten op het gebied van religie, economie, politieke geschiedenis, ideeëngeschiedenis, emotiegeschiedenis). De eerste bijeenkomst hebben de roman Reinhart van E.M. Post besproken, waarbij Egbert de Haan (ResMa VU) een introductie heeft gegeven over het concept vrijheid in deze roman, mede getoetst via text mining-onderzoek.

De volgende bijeenkomst is gepland op 11 april (15uur-17uur). Dan staat de Nederlandse econoom, historicus, politicus en landmeter Cornelis Zillesen op lijst met zijn Antwoord op de vraag ‘Welke is de grond van den Nederlandschen Koophandel?”. Dit werk (ongeveer 250 pp) is uitgegeven in de Verhandelingen uitgegeven door de Hollandse Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem [Volume 16] 1775, p. 307-548. Het is een van de drie ingezonden verhandelingen. Het werk is o.a. te vinden in google.books: http://books.google.nl/books?id=tuo4AAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Jan Rotmans (UvA) doet de inleiding.

Voor degenen die meer van Zillesens werk willen bekijken is nog aan te raden: Wijsgeerig onderzoek, wegens Neerlands opkomst, bloei, en welvaard ; het daarop gevolgd verval, en wat de nog overgeblevene middelen van herstel zijn, zo in staatsbestuur, financien, landbouw, koophandel, zeevaart, fabrieken en industrie (1796):
http://books.google.nl/books?id=5JxAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Ook te vinden in EDBO (Early Dutch Books Online).

De volgende bijeenkomst zal half mei zijn (datum wordt zsm bekend gemaakt). Dan bespreken we ‘vroegmodern voorwerk’: titelpagina’s, titelplaten, verklaring der platen en drempeldichten. Elke promovendus selecteert een tekst waarvan we gezamenlijk het voorwerk gaan bespreken.

De bijeenkomsten worden doorgaans afgesloten met een borrel.

Aanmelden voor de leesclub kan bij Inger Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de VU: i.b.leemans@vu.nl

Call for participation – Symposium Jürgen Habermas (recipient of the 2013 Erasmus Prize)

Symposium: the Future of Democracy

A symposium for PhD researchers and Research Master students from Dutch universities with Prof. Jürgen Habermas, recipient of the 2013 Erasmus Prize, Prof. Siep Stuurman (Utrecht University) and Prof. Ingrid Robeyns (Erasmus University Rotterdam).

Organized by the Praemium Erasmianum Foundation, the Huizinga Research Institute and Graduate School for Cultural History, and the Duitsland Instituut (DIA).

Date: Tuesday 5 November 2013
Venue: Tinbergenzaal, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Moderators: Prof. Maria Grever (Erasmus University Rotterdam), prof. Ed Jonker (Utrecht University), dr. Joel Anderson (Utrecht University)

Introduction
For more than fifty years, the German philosopher Jürgen Habermas has been one of the leading thinkers in the fields of philosophy, sociology, and politics. Central to his thinking are deliberative democracy and commitment of the citizens. He believes in open rational debate as a vital resource of politics and in the equality of all human beings as a foundational value underpinning democracy. While critical about the way political elites are dealing with the European crisis, driven by unrestrained financial markets, Habermas pleads for a more fully integrated, democratic European Union.

This symposium is organized on the occasion of the Erasmus Prize 2013 that will be awarded to Jürgen Habermas on Wednesday 6 November. The symposium offers a select group of Research Master and PhD students an opportunity to enter into discussion with Jürgen Habermas and the other speakers on a range of philosophical, historical, sociological and political topics. The idea is that this dialogue is fueled by on-going Research Master or PhD work of the students.

Organization
The symposium consists of three sessions, organized around three major themes:

 1. Deliberative democracy and political crisis (Jürgen Habermas)
 2. Enlightenment and the limits of equality (Siep Stuurman)
 3. Democracy and economic crisis (Ingrid Robeyns)

Participants in the three sessions consist of a maximum of 20 selected Research Master and PhD students. Those who have been selected will be asked (i) to read parts of Habermas’ work, and (ii) to take part in two preparatory meetings to discuss the questions to be addressed to Habermas and the other speakers. The symposium will be attended by a larger audience or ‘outer circle’ of participants who are interested in the work of Habermas and the topics of the symposium.

Selection of participants
Research Master and PhD students from all Dutch universities who wish to take an active part in the symposium are invited to apply, stating their motivation and providing a one-page description of their research topic to:

Huizinga Research Institute and Graduate School for Cultural History,
c/o Drs Paul Koopman,
Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam,
Huizinga-fgw@uva.nl, tel. 020-5258043.

Deadline for the application is 22 June 2013

All applicants will be informed about the selection by early July 2013.

PDF – Symposium Habermas – call for participation

Promovendisymposium voorjaar 2013

Bestemd voor: Promovendi, lid van het Huizinga Instituut
Urenbelasting: 1 ECTS (met eigen presentatie  3 ECTS)
Data: maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 april 2013
Locatie: Hoorneboeg, Hoorneboeg 5, 1213 RE Hilversum
Kosten (niet-leden): driedaags arrangement € 225,00
Registratie

Opzet symposium

Tijdens dit symposium presenteren derdejaars promovendi van diverse universiteiten (een deel van) hun onderzoek. In deze presentatie komen het doel, de probleemstelling en de gebruikte methode van onderzoek aan de orde. Ook reeds gesignaleerde problemen kunnen naar voren gebracht worden. Op de presentatie wordt in eerste instantie gereageerd door een referent, die door de promovendus zelf wordt uitgenodigd en die van te voren van de inhoud van de voordracht op de hoogte is gebracht. Daarna is er discussie met alle aanwezigen.

Voor wie?

Het promovendisymposium is primair bedoeld voor derdejaars promovendi. Omdat het symposium een goede introductie vormt op het onderzoek dat binnen het Huizinga Instituut verricht wordt, zijn eerstejaars promovendi van harte uitgenodigd om het symposium bij te wonen. Tweede- en vierdejaarspromovendi zijn ook van harte welkom.

Programma

Maandag 22 april

10:30      ontvangst

11:00      opening door prof. dr. Michael Wintle, directeur

11:15     David Duindam: The Hollandsche Schouwburg as spatial memory and contested heritage of the Shoah
Referent: prof. dr. Ann Rigney (UU)

12:15      LUNCH

13.15     Sara Polak: “The World We Live In Today Is Franklin Roosevelt’s World” – The Creation of Franklin D. Roosevelt’s Public Image in American Cultural Memory
Referent: prof. dr. Ann Rigney (UU)

14.15      Linda Bleijenberg: The primitive hut as a legitimizing construct in architectural discourse, 1750-1850
Referent: dr. Petra Brouwer (UvA)

15.15      THEE

15.45      Marieke Lefeber: Achttiende-eeuwse bellenspeelklokmuziek in Nederland
Referent: dr. Rudolf Rasch (UU)

16.45      Marrigje Rikken: Vlaamse dierenspecialisten in Praag rond 1600
Referent: dr. Madelon Simons (UvA)

18:30      DINER

20.00      Promovendiraad

Dinsdag 23 april

10.00      Laurens Ham: Professional en provocateur. De verbeelding van het moderne schrijverschap in Nederland
Referent: prof. dr. Odile Heynders (Tilburg University)

11.00      Arjo Roersch van de Hoogte: Colonial Agro-Industrialism: Commerce, science and industry in the Dutch Golden Alkaloid Age, 1850-1940
Referent: dr. ir. Harro Maat (Wageningen UR)

12.00      LUNCH

13.00      Pieter de Bruin: Traces and places of the Holocaust A comparison of English and Dutch heritage educational resources
Referent: prof. dr. Kees Ribbens (Erasmus Universiteit / NIOD)

14.00      Azadeh Achbari: Troubled Waters, Clearing Skies: boundary disputes and the struggle for authority in 19th-century meteorology
Referent: prof. dr. Klaas van Berkel (RUG)

15.00      THEE

15.30      Anne-Marieke van der Wal: Singing of Slavery, Performing the Past. The Folksongs of the Cape Coloured Community in Post-Emancipation and Post-Apartheid South Africa
Referent: dr. Ester Captain (UU)

16.30      Marrigje Paijmans: ‘De tong slaet yzerklanck, en slibbert onder ’t spreken’ – Retorica en parrhêsia in Joost van den Vondels Peter en Pauwels (1641)
Referent: prof. dr. Frans-Willem Korsten (UL)

18.00      DINER

Woensdag 24 april

10.00      Elisa Goudriaan: Florentijnse patriciërs en hun bijdrage aan het culturele succes en de sociaal-politieke representatie van het Medici-hof (1600-1670)
Referent: dr. Arno Witte (UvA)

11.00      Suze Zijlstra: Toenemende segregatie. Afrikaanse slaven en Europese kolonisten in zeventiende-eeuws Suriname
Referent: prof. dr. Alex van Stipriaan (EUR)

12.00      LUNCH

13.00      Friso Hoeneveld: Sizoo, een Nederlands fysicus in de Koude Oorlog
Referent: dr. David Baneke (VU)

14.00      Geerte Savenije: Imagining the slavery past and discussing its significance using heritage.Referent: dr. Arie Wilschut (HvA)

15.00      Afronding & THEE

 

 

 

Werkgroep Oral History – Oral history en onderzoek naar religieuze beleving en overtuiging

Bijeenkomst werkgroep Oral History

Datum: 19 april 2013
Locatie: Universiteitsbibliotheek – Belle van Zuylenzaal. Singel 425, Amsterdam
Tijd: 15.00 – 17.00 uur, aansluitende borrel
Registratie is gewenst, stuur een mail naar: L.vanHelvoort@uva.nl

Oral history en onderzoek naar religieuze beleving en overtuiging

Levensverhaalinterviews vormen een rijke bron voor onderzoek naar religieuze beleving en transformatieprocessen. In deze bijeenkomst van de Oral History Werkgroep van het Huizinga Instituut richten we ons op de uitdagingen van dit type onderzoek. Het programma bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit twee onderzoekspresentaties waarin islam en christendom belangrijke referentiekaders zijn voor de geïnterviewden. Onderzoekers Karin van Nieuwkerk en Ellis Jonker gaan in op het spanningsveld dat werd opgeroepen tijdens het interviewen en het interpreteren door het niet delen van deze kaders. Ellis Jonker zal daarbij tevens opzet en inhoud toelichten van het in juni te verschijnen boek Religious Voices in Self-Narratives, samengesteld door Marjo Buitelaar en Hetty Zock (zie onder), waarin een hoofdstuk van haar hand is opgenomen.

In het tweede deel van het programma wordt bovengenoemd spanningsveld bij het onderzoeken van religieuze beleving en transformatie gethematiseerd in een plenaire discussie. Deze wordt voorafgegaan door een kort vraaggesprek van dagvoorzitter Ria van den Brandt (Radboud Universiteit Nijmegen) met antropoloog Jill Burnier, coördinator van het Oral History Team bij Archief Eemland. Jill Burnier interviewde voor haar master scriptie God’s Presence: Social Embodiment and Change – The Story of a Nun’s Life (2000) een religieuze over haar veranderde geloof in de twintigste eeuw. Zij deed dit in 24 sessies.

Meer informatie over de twee onderzoekspresentaties:

Karin van Nieuwkerk: Onderzoek onder celebrities: de spirituele biografie van Egyptische ster-actrices

De spirituele biografieën van Egyptische ster-artiesten die een proces van religieuze wedergeboorte hebben ervaren staan centraal in onderzoek dat Karin van Nieuwkerk onlangs heeft afgerond. Met behulp van interviews en archiefmateriaal heeft zij hun levensloop gereconstrueerd. Naast de inhoud van hun religieuze reis zal zij ingaan op methodologische aspecten van het doen van onderzoek onder celebrities. Reflexieve antropologie besteedt van oudsher veel aandacht aan de machtsrelaties tussen onderzoeker en onderzochte. Hoe liggen deze machtsverhoudingen bij het doen van onderzoek onder celebrities? Hoe beïnvloedt het religieuze transformatieproces van de gesprekspartners het soort van informatie dat wordt verkregen door de onderzoeker?

* Karin van Nieuwkerk is antropoloog en hoogleraar Islamstudies aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.

Ellis Jonker: Religieuze stemmen in verhalen over zelf, ander en wereld

In verhalen die mensen vertellen om hun ervaringen en hun plaats in de wereld te begrijpen en betekenis te geven in een zinvolle samenhang klinken verschillende stemmen. Eén van die stemmen kan een religieuze of spirituele stem zijn. Dit is een stem die bij het zoeken naar het hoe, waarom en waartoe voortdurend in gesprek en soms ook in gevecht is met een geloofsgemeenschap en een religieuze leer. Het boek Religious Voices in Self-Narratives. Making Sense of Life in Times of Transitions , samengesteld door Marjo Buitelaar en Hetty Zock van de Faculteit Godsdienstwetenschappen, Universiteit Groningen (De Gruyter, juni 2013) is een rijke verzameling van onderzoek naar zulke religieuze stemmen. In de meeste hoofdstukken zijn levensverhaalinterviews de primaire bron. Auteurs lieten zich inspireren door concepten als het dialogische en meerstemmige zelf van de Nederlandse psycholoog Hubert Hermans en het levensverhaal als persoonlijke mythe van de Amerikaanse psycholoog Dan McAdams. Ellis Jonkers hoofdstuk in Religious Voices gaat over de worsteling van een Moluks-protestantse vader die zijn leven in dienst stelde van de kerk om in het reine te komen met de bekering tot islam van zijn dochter. Na een korte presentatie van de achtergrond, opzet en inhoud van het boek, gaat zij aan de hand van haar eigen hoofdstuk dieper in op theoretische en methodologische vragen die het interpreteren van religieuze stemmen in levensverhalen oproept. Hoe onderscheid je religieuze stemmen van andere stemmen in levensverhalen? Hoe luistert een niet-gelovige wetenschappelijk georiënteerde interviewer naar verhalen waarin (institutionele) religie een belangrijk referentiekader is? Hoe beïnvloedt verschil in geloof en referentiekader tussen verteller en interviewer het verhaal dat verteld wordt in de verschillende fasen van het interviewproces, van interview tot presentatie?

*Ellis Jonker is antropoloog, gepromoveerd aan het Belle van Zuylen Instituut bij Selma Leydesdorff op de levensverhalen van migrantenmeisjes in opleiding voor de zorg (Jonker 2004). Na jarenlang in de wetenschap te hebben gewerkt als onderzoeker en docent, maakte zij recent een carrièreswitch naar de praktijk van de jeugdzorg.

 

Werkgroep Oral History – Oral history; taboes en geheimen

Bijeenkomst werkgroep Oral History

Datum: 25 januari
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek – Potgieterzaal
Tijd: 15.00 – 17.00, aansluitend borrel
Registratie is gewenst, stuur een email naar L.vanHelvoort@uva.nl

Op vrijdag 25 januari organiseert de werkgroep oral history van het Huizinga Instituut een bijeenkomst over taboes bij het oproepen en verwerken van persoonlijke herinneringen aan het verleden.

Voorafgaand aan het contact met onze gesprekspartners, tijdens de gesprekken en na afloop bij de verwerking van de vertelling, kan de interviewer geconfronteerd worden met omstreden, veelal pijnlijke uitspraken over gebeurtenissen in het leven van de gesprekspartner. Soms realiseren onze gesprekspartners zich niet dat zij zichzelf en/of anderen in een ‘kwaad’ daglicht stellen, soms blijkt uit andere bronnen dat ze zich heel goed de gevoelige gebeurtenis herinneren, maar er voor kiezen daarover te zwijgen. Het komt ook voor dat ze zich achteraf ‘verraden’ voelen wanneer zij de verwerking van hun uitspraken onder ogen krijgen. Hoe gaan onderzoekers die Oral History bedrijven daarmee om? Wanneer en op welke manier plaatsen we omstreden uitspraken of opmerkelijk stilzwijgen in een context waarbinnen we recht doen aan de gevoelens en ervaringen van onze gesprekspartners in het verleden, zonder dat we pijnlijke conclusies daarover vanuit ons hedendaags perspectief uit de weg gaan? Zijn daar richtlijnen over te geven?

Sprekers die middag zijn:

Barbara Henkes, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen met als aandachtsgebied geschiedenis van de politieke cultuur. De titel van haar voordracht is Shame and scandal in the family; complicaties bij het oproepen van herinneringen binnen familieverband’ .

Families zijn complexe eenheden waarbinnen spanningen welig tieren. Met die spanningen krijgen ook oral historians te maken als zij zich wagen aan het oproepen en analyseren van herinneringen aan het leven in familieverband. ‘Familiegeheimen’ spelen door in wat wel of niet wordt verteld. Het kan ook zijn dat ze door de een onthuld worden, terwijl anderen daarover zwijgen.  Wanneer kunnen we spanningen en ‘taboes’ binnen de familie productief maken voor ons onderzoek en wanneer kunnen we ze beter negeren? En als het productief kan zijn: hoe pakken we het dan aan? Uiteraard hangt dat nauw samen met de vraagstelling waarmee we ons mengen in het familieverleden. In deze bijeenkomst wil ik graag hierover een discussie entameren aan de hand van enkele voorbeelden uit mijn onderzoek naar Nederlandse migranten in Zuid-Afrika onder Apartheid.

Nicole Immler, free researcher located at Utrecht, working on the mediation of memory processes in society and in families, and the relations between memory, culture and identity. The lecture will be about Silences in the family, about the manifold meanings of silence in trans-generational dialogues.

How to deal with the ‘secret’ of a life story, told after the interview and in trust? This lecture deals with aspects of life stories that people do not allow themselves to tell on tape. By analyzing the difference between what is said and what is not talked about, the relation between dominant discourses and personal experiences will be explored. In contrast we will look at cases where presumed taboos became the main narrative of a person or a family. In my talk I will present – from interviews with victims of National Socialism and their families – several examples of taboos. These will be discussed in the context of the phenomenon of silence from the perspective of the researcher.

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek

Komend voorjaar zal weer de Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek (CCO) plaatsvinden, waarvoor alle eerstejaars promovendi verbonden aan het Huizinga automatisch voor worden opgegeven. Deze cursus geeft een brede oriëntatie op het vakgebied. Promovendi nemen nader kennis van belangrijke historiografische ontwikkelingen en actuele discussies en kunnen zich voorts oriënteren op verschillende ‘ingangen’ in het cultuurhistorische onderzoek. Dit voorjaar komen acht perspectieven op cultuurgeschiedenis aan de orde: religiegeschiedenis; visuele cultuur en kunstgeschiedenis; herinneringsgeschiedenis; geschiedenis van de geesteswetenschappen; literaire geschiedenis; geschiedenis van wetenschap en medicijnen; gendergeschiedenis; en politieke cultuur en begripsgeschiedenis. Aan het eind van deze cursus schrijven de promovendi een paper aansluitend bij een deze perspectieven. Tot slot komen de promovendi nog een dag bij elkaar om de papers onderling te bespreken. Zo biedt de cursus een platform voor kennisverbreding, methodologische bezinning en deelname aan het lopende wetenschappelijke debat.

Cursus Cultuurhistorisch Onderzoek in schema:

 • I. Introductie: 7-8 februari 2013 (o.l.v. Inger Leemans en Eric Jorink)
 • II. Perspectieven en debatten: 20 februari, 6 en 27 maart, 17 april (iedere keer een ochtend en een middag sessie), 24 april (inhaalsessie) PC Hoofthuis 1.05, Spuistraat 134. 13.15 – 16.30.
 • III. Schrijven paper: deadline 1 mei 2013
 • IV. Afsluitende bespreking: 5 juni 2013 – note location change: VOC-zaal, Oostindisch Huis (Kloveniersburgwal 48, Amsterdam)
Programma:

20 februari 2013   

10.00 – 12.30:  Jo Spaans: religiegeschiedenis

13.15 – 15.45:  Ed Jonker: herinneringscultuur

6 maart 2013

10.00 – 12.30:  Arno Witte: visuele cultuur en kunstgeschiedenis

13.15 – 15.45:  Rens Bod deze sessie is verplaatst naar 24 april

27 maart  2013

10.00 – 12.30:  Sophie Levie: geschiedenis van de literatuur

13.15 – 15.45: Frans van Lunteren & Frank Huisman: geschiedenis van medicijnen en wetenschap

17 april 2013

10. 00–12.30Hanco Jürgens: Politieke Cultuur en Begripsgeschiedenis

13.15 – 15. 45:  Anna Tijsseling: gendergeschiedenis

 24 april 2013

13.15 – 15.45:  Rens Bod: geschiedenis van de geesteswetenschappen

Atelier – Wetenschappelijk recenseren

Wetenschappelijk recenseren                        

Datum: 12 maart 2013
Tijd: 10 – 17 uur
Locatie: ‘s ochtends – PC Hoofthuis 4.22 / ‘s middags – PC Hoofthuis 3.19. Spusitraat 134, Amsterdam
Bestemd voor: Exclusief voor Huizinga promovendi en gevorderde RMa-studenten
Credits: 1 ECTS
Maximum aantal deelnemers: 10
Registreren 

Het schrijven van recensies van wetenschappelijk werk hoort bij de taken van een academicus. Het gaat daarbij enerzijds om het beoordelen van de waarde van een studie voor het vak. Anderzijds worden vakgenoten erdoor op de hoogte gesteld van een nieuwe publicatie. Vroeger was het usance dat vooral hoogleraren de recensies in vaktijdschriften voor hun rekening namen. Tegenwoordig wordt dit ook vaak aan promovendi gevraagd. Een recensie kan een boek maken of breken, en alleen al daarom is het van belang dat een recensent zich bezint op de eisen en voorwaarden van de kritiek.

Voor het schrijven van recensies van wetenschappelijk werk bestaan geen vaste richtlijnen. Anders dan bij het schrijven van literaire kritieken gaat het bij het recenseren van vakliteratuur niet om esthetische oordelen en smaak. Toch is er ook in de wetenschap een duidelijk verschil tussen aanvaardbare en onaanvaardbare recensies. In dit atelier komen vragen aan de orde als ‘Wat zijn maatstaven voor een goede recensie?’ ‘Vergt het recenseren van een wetenschappelijk boek een speciale manier van lezen?’ ‘Hoe maak ik een samenvatting die recht doet aan het boek?’ ‘Hoe blijf ik een academische toonzetting houden als een boek werkelijk niets voorstelt?’ ‘Kan ik het boek van een vriend recenseren?’ ‘Hoe bespreek ik een congresbundel of een andere publicatie waaraan meerdere auteurs hebben meegewerkt?’

Tijdschriften en kranten leggen sterke beperkingen op aan recensies. Gewoonlijk staan kranten niet meer dan 500 woorden toe, terwijl ook vaktijdschriften meestal slechts 1000 woorden reserveren (alleen voor recensie-artikelen meer, maar dan bespreekt de recensent vaak enige onderling samenhangende boeken.) Wat moet er nu op zijn minst in een recensie komen te staan, als er maar zo weinig ruimte beschikbaar wordt gesteld? Aan de hand van recensies uit diverse vakgebieden van de geesteswetenschappen zullen tijdens het atelier in onderlinge wisselwerking richtlijnen en voorwaarden worden opgesteld.

Voorbereiding en literatuur:

Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij of zij van tevoren een recensie schrijft, die tijdens het atelier wordt besproken. De recensies worden nog voor het atelier plaatsvindt aan alle deelnemers ter beschikking gesteld, zodat iedereen elkaars recensie kan lezen. Om de bespreking te vergemakkelijken, is gekozen voor een recensie van een boek met opstellen die voor letterkundigen, historici en kunsthistorici interessant zijn:

Marita Mathijsen (ed.), Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst.
Amsterdam University Press, 2011; ISBN 978.90.8964.306.3.

NB: je moet dit boek zelf lenen in de bibliotheek of aanschaffen.

De omvang van de recensie is 750 woorden. De taal is naar wens Nederlands of Engels. Iedereen mag zelf een (fictieve) doelgroep kiezen. Je kunt kiezen voor een vaktijdschrift (bijvoorbeeld Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden), of voor een dagblad (bijv. Trouw), of voor een medium tussen die niveaus in (Vrij Nederland, De Gids). Vermeld bij de recensie welke doelgroep je op het oog had. Om beïnvloeding te vermijden is het raadzaam reeds gepubliceerde recensies niet vooraf te lezen. Inleveren opdracht voor 1 maart 2013 door toezending aan de docent: h.f.cohen@uu.nl.

Huizinga summer school 2013 – Cultures of war and peace

Huizinga summer school 2013

International Conference and Summer School: Cultures of War and Peace

Conference: 17 – 19 June 2013 Summer school: 17-20 June 2013 and further dates PDF of the full programme, including abstracts

Conference

Summer school: masterclasses and workshops

conference pageCredits: 5 ECTS
PDF programme ConferencePDF complete programme Summer school
Open to: all
No fee
Open to: PhD candidates and RMa-students Fee (non members): €250
Registration is obligatory — email us: huizinga-fgw@uva.nlRegistration RMa Programme Registration PhD Programme Registration closes 10 May, 2013.

Cultures of War and Peace

From June 17 to 20 June 2013 the Huizinga Institute for Cultural History will host an international conference on the subject of Cultures of War and Peace. This conference – to be held at the Peace Palace in The Hague and at Utrecht University – seeks to explore key moments in the cultural history of war or peace. It sees ‘war’ and ‘peace’ not as mutually exclusive phenomena in history, but as closely related occurrences. The conference therefore concentrates on the special interactional dynamic of this nexus as it determines our lives, and as it explores how the relationship has affected individual, national, religious, scientific, and aesthetic cultures.

Do we wish to study the cultural interconnection between war and peace from the point of view of Clausewitz, who saw war as the continuation of diplomacy by violent means? Or do we prefer to approach the connection from the angle adopted by Michel Foucault, who argued that peace is, instead, to be seen as the continuation of war by non-violent means? The conference will address these and other issues. Programme: The conference begins at the Peace Palace in The Hague on 17 June. Here, three keynote speakers will open the conference:

 • Jay Winter, Yale University: Writing War
 • Selma Leydesdorff, University of Amsterdam: Beyond the Language of the Courtroom: the Narratives of the Survivors of Sebrenica
 • Frank van Vree, University of Amsterdam: The Imagery of War: Screening the Battlefield in the Twentieth Century

The conference then continues at Utrecht University, on 18 and 19 June. Speakers at Utrecht include:

 • Hans Cools, Katholieke Universiteit Leuven: Princes of peace. Princely discourses on peace from Charles V to Louis XIV
 • Gerhard Hirschfeld: The memory of the ‘Great War’ in Germany
 • Lotte Jensen, Radboud University Nijmegen: War and peace in shaping early modern Dutch identity
 • Michael Kemper, University of Amsterdam: Cultures of Jihad: Islamic civil war
 • Olaf van Nimwegen, Utrecht University: The enigma of firepower c. 1500-1900
 • David Pascoe, Utrecht University: English novelists and War Office politics in the Second World War
 • Geert Somsen, ‘The sciences were never at war’: ideological uses of science in war and peace
 • Michael Wintle, University of Amsterdam: War and European identity in the twentieth century

Time and venues:
* Monday 17 June, 14:00 – 18:00 hrs, Peace Palace, The Hague. * Tuesday 18 June, 09:30 – 13:00 hrs, Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht University.
* Wednesday 19 June, 09:00 – 13:00 hrs, Kanunnikenzaal, Utrecht University.

Summer school

This three-day international conference will be interspersed with and followed by workshops and masterclasses for postgraduate students (PhD candidates and RMa students) of cultural history, coordinated by Lotte Jensen of Radboud University Nijmegen. Together with additional sessions before and after the main conference, these educational activities comprise the Summer school. Postgraduate sessions in the summer school will be led by:

 • Jay Winter, History, Yale University: Commemorating War
 • Paul Schuurman, Philosophy, Erasmus University Rotterdam: Montesqieu on war
 • Raymond Fagel, History, Leiden University: Spanish Tyranny
 • Geert Buelens, Literature, Utrecht University: Remembering First World war Cultures: Belligerents, Occupied Peoples & Neutrals

The plenaries and conference sessions will be held in English, as will Jay Winter’s masterclass; the other summer school sessions for postgraduates will be held in Dutch. There will be separate sessions for PhD candidates and RMa students. A detailed programme of this Summer school is now available, including information about readings and preparation. Please register via the link above. Introductory classes:
* Friday May 24 (10.00 – 15.00), Radboud University, Erasmus Building, room E. 2.72, Nijmegen.
* Friday June 7 (10.00 – 15.00), Radboud University, Erasmus Building, room E. 2.70, Nijmegen. Masterclasses:
* Tuesday 18 June, 14:00 – 17:00 hrs, Drift 25 102, Utrecht University.
* Wednesday 19 June, 14:00 – 17:00 hrs, Kanunnikenzaal, Utrecht University.
* Thursday 20 June, 10:00 – 17:00 hrs, Kanunnikenzaal, Utrecht University. Concluding session (RMa students only):
* Friday August 23 (13.00 – 15.00), Radboud University, Erasmus Building,  room E 2.15 A, Nijmegen. Organisation: Summer school teaching co-ordinator: Lotte Jensen ( l.jensen@let.ru.nl) Conference organizers: Ton Hoenselaars (a.j.hoenselaars@uu.nl), Michael Wintle (m.j.wintle@uva.nl) and Huizinga Institute (huizinga-fgw@uva.nl)

Symposium with Prof. Daniel C. Dennett

On 13 November 2012 the Huizinga Institute and the Praemium Erasmianum Foundation organized in Amsterdam a discussion meeting of PhD researchers from Dutch universities with Daniel Dennett, recipient of the 2012 Erasmus Prize. The symposium The Cultural Meaning of the Life Sciences offered a select group of 16 PhD researchers an opportunity to enter into discussion with Daniel Dennett on topics as Consciousness, Free Will, Methodology and Mind and Cognition. The questions to Dennett were inspired by on-going PhD work of the researchers. Participants in this symposium, moderated by Floris Cohen, consisted of two groups: an inner circle of the selected PhD researchers and an outer circle of readers who are interested in the works of  Daniel Dennett, who formed the audience.

It was a thought-provoking and very inspiring symposium. The way Daniel Dennett treated the various cases, combining brilliant analytical thinking with many references to works of fellow philosophers and discoveries in neuroscience and biology, was impressive. Dennett also gave clarifying examples from his own experience, ranging from reflections on his consciousness during a lecture as a young and timid scholar (Princeton University in the early seventies) to the problem of resolving a sudoku when dreaming (Hilton Hotel Amsterdam, November 2012). At the end of the day Daniel Dennett told the audience that he had enjoyed every minute of the symposium. So did we.

Foto’s: Eduard Lampe

 

Lecture prof. Harold J. Cook: The Co-Production of Sciences and Economies

Lecture Prof. Cook (Brown University)

Date: 13 December 2012
Time: 10am-12am
Venue: The Hague, Royal Library, ‘zaal B/C’
Chair: dr. Michiel van Groesen (UvA)
Open to: all

DUE TO CIRCUMSTANCES, THIS MASTERCLASS HAS BEEN CANCELLED

Thursday December 13, Harold J. Cook, professor of History at Brown University and renowned historian of early modern science, will give a lecture on the relationship between science and economy in the early modern period. This lecture is open to all. The lecture will be  followed by a general discussion and Q&A-session with all participants, chaired by Michiel van Groesen (UvA). The readings are listed below.

Programme:

10:00  Welcome by Dr van Groesen

10:15   Keynote Prof. Cook: The Co-Production of Sciences and Economies

One of the most common arguments about science is that it leads to economic development; it is also commonly argued that the rise of science was a critical factor in the rise of the modern economy. The morning keynote and discussion will explore that theme from the viewpoint of the history of northwestern Europe in the early modern period, arguing that rather than either “economy” or “science” producing the other, they were co-produced (to use a phrase associated with Sheila Jasanoff). In doing so, it steps around many current invocations of the causal power of “culture” to explore more materialistic causes, particularly by examining how recent work in economic history might have much to offer those interested in such processes. It takes the position that institutional forms of organization employed by the urban elite to manage their affairs came to place a high value on descriptive matters of fact, which became the chief matters of exchange in their efforts toward both material betterment and reliable knowledge. In giving pride of place to matters of fact in their knowledge systems, it also became possible for urban leaders to imagine a universal form of knowledge, which we often call science. While early modern science is not the same as modern science, the found relationships between it and economy can offer productive avenues for examining sciences and economies in other places and periods. To do so, however, requires that the history of science be brought into a closer relationship with the history of medicine and technology, as well as with economic history, than was common in the late 20th century.

11:00   Questions & discussion

Masterclass:

This lecture is part of a master class, hosted by Prof. Cook. This master class will take place in the afternoon and is exclusively for PhD researchers and advanced research-master students. More information about this master class here. Separate registration is required.

Readings:

While familiarity with the material below is not obligatory for attending the morning lecture, it would be appreciated. Participants of the master class are expected to be familiar with all material.

 • Introduction to: How Well Do Facts Travel?: The Dissemination of Reliable Knowledge. Ed. Peter Howlett and Mary S Morgan. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
 • Zhang, Qiong. ‘Demystifying Qi: The Politics of Cultural Translation and Interpretation in the Early Jesuit Mission to China’. In Tokens of Exchange: The Problem of Translation in Global Circulations, edited by Lydia H. Liu, 74-106. Durham: Duke University Press, 1999.
 • Introduction to: Market Devices. Ed. Michel Callon, Yuval Millo, and Fabian Muniesa. Malden, MA; Oxford: Blackwell Pub./The Sociological Review, 2007.
 • Epstein, Stephan R. ‘Craft Guilds, Apprenticeship, and Technical Change in Pre-industrial Europe’. Journal of Economic History 58 (1998): 684-713.

Lecture and master class are organized in cooperation with the Royal Library in The Hague as part of professor Harold J. Cook’s KB fellowship in the fall of 2012.

Conferentie: The Making of the Humanities III

Lecture Oral History – Paul Thompson

The Experience of Social Research: Reflections on Qualitative Research and steps towards modern approaches

Lecture by Paul Thompson, the man who founded and developed academic oral history 

Date: 23 November 2012, afternoon. 14.30 – 17.00 (followed by drinks)
Venue: PC Hoofthuis room 1.04 Spuistraat 134, Amsterdam
Co-referees: Stef Scagliola (Erasmus University), Sjoerd Keulen (University of Amsterdam)
Registration is necessary, send an email to L.vanHelvoort@uva.nl

British social research experienced an unprecedented flowering from the 1940s to the 1970s, and this enabled many researchers to carry out their research on a scale and with a methodological diversity which could not easily be repeated today. Unfortunately these pioneering researchers failed to ensure that their data – such as interviews or fieldwork notes – could be available for future use. It generally languished forgotten in home or office cupboards, inaccessible to other researchers and in danger of destruction. From 1994 Qualidata – now part of ESDS, the UK Data Archive at Essex – set about rescuing and archiving as many of the research data of pioneering researchers from the last fifty years as could be located. We reported some very serious losses, such as the data of all the early ethnic community studies in Britain; but also rescued much invaluable material. Since then all data has been archived digitally, and made publicly available through ESDS.

From the beginning, an in-depth life story interview with the most significant researchers was recorded, usually by Paul Thompson, to explain the context of the research – personal, social and intellectual. Essex University’s Sociology Department has been one of the cradles of life story/oral history work in Britain, and indeed the archiving there of Thompson’s interviews for The Edwardians, resulting in publications by many visiting researchers, was a key model behind the founding of Qualidata.

These interviews proved so rewarding that in a second phase the project was expanded to include all major researchers who had begun work by the mid-1970s. Each interview covers family and social background and key influences with detailed accounts of major projects. Most of the Pioneers interviews are already available as a resource through ESDS Qualidata, and copies are currently being made available at the British Library Sound Archive. All are fully transcribed as well as summarised in detail. On the Pioneers website accompanied by a brief biography and where possible, text and audio interview extracts. The site will link to any data collections we have or links to any that sit in other archives, and also links to related on-line biographical collections such as Macfarlane’s films on the Cambridge University website, ‘Leading Thinkers’.

These interviews can be rewarding in two different perspectives. Firstly we can look at them as individual biographical accounts, to understand the influences, fieldwork methods, feelings and experiences of a major and admired earlier researcher. We can also trace, through their notably acute social observation, how researchers’ lives were shaped by family and society. We can see how their own experience, for example of social class or the extended family, could generate their key research concerns. In both ways coming to better understand an earlier generation of researchers can be an inspiration to younger researchers, offering models, and encouragement to develop new ideas from their own social observation and experiences.

Secondly, we can trace significant themes which run across whole sets of interviews, and which are still very much relevant today. Examples include gender and kinship, the pleasures of research, or how ideas develop; and research design, fieldwork methods, ethics, and methods of analysis. Through tracing these themes we can tap some of the long experience of earlier qualitative researchers on issues which still very much concern us.

Paul Thompson will expand on why and how he reached this approach.

The event is sponsored by “Heritage and Memory of Conflict”, the Research Priority Area Cultural Heritage and Identity of the University of Amsterdam.

 

Werkgroep autobiografie – Hugo Röling / Theo van der Meer

Uitnodiging – Werkgroep (Auto)biografie Huizinga Instituut

Datum: Vrijdag 9 november 2012
Locatie: Bungehuis (Universiteit van Amsterdam) Spuistraat 210 Amsterdam, Zaal 1.01
Tijd: 14.00 – 17.00, aansluitend borrel
Registratie: rdekker123@gmail.com

Lezingen
 • Hugo Röling: “Röling in Tokyo. Brieven 1946-1948”
 • Theo van der Meer: “`Wie dit eenmaal lezen zal’. De dagboeken van P.J. Meertens als bron voor zijn biografie”

Meer informatie: Rudolf Dekker

email: rdekker123@gmail.com
website: www.egodocument.net