Select Page

Rome lezen: de toeristische stad

Datum: 2 tot 16 mei 2016
Locatie: Koninklijk Nederlands Instituut te Rome
Voor: Promovendi en ReMa-studenten die lid zijn van het Huizinga Instituut (Italiaanse taalkennis niet nodig)
Coördinatie: Prof.dr. Jan Hein Furnée (RU)
Docenten: Prof. dr. Jan Hein Furnée (RU), prof. dr. Harald Hendrix (KNIR) en gastdocenten

Geïnspireerd door het boek Steden lezen van de Duitse cultuurhistoricus Karl Schlögel richt deze cursus zich op de vraag: hoe wordt ‘de stad’ vanuit verschillende geesteswetenschappelijke en
sociaalwetenschappelijke disciplines gelezen? De stad kan worden opgevat als urbs, civitas en topos, dat wil zeggen als materiële ruimte, stedelijke samenleving en representatie. De belangrijkste intellectuele uitdaging is om deze drie dimensies op nieuwe manieren met elkaar te leren verbinden.

Om de verschillende (inter)disciplinaire benaderingen van de stad van elkaar te kunnen onderscheiden en aan elkaar te relateren, richten we ons in de cursus op het thema van de toeristische stad, met een focus op Rome. Een thema dat in het Jubeljaar 2016 met 33 miljoen verwachte bezoekers een bijzondere actualiteit zal krijgen.

Steden Lezen 2

Steden Lezen 1

‘Deelnemers cursus ‘Steden lezen’ in de tuin van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR)’. In willekeurige volgorde: Jilt Jorritsma (RUG), Lara Fernandez Piqueras (UU), Rebecca van Raamsdonk (UvA), Susan Scherpenisse (RU), Anique Hamelink (UL), Isa de Grood (UL), Aimee Plukker (UvA), Alan Moss (RU), Gloria Moorman (Warwick), Vincent Bijman (UvA), Bas Gooijer (RUG), Leonoor Zuiderveen Borgesius (RU), Harald Hendrix (directeur KNIR) en Jan Hein Furnee (cursusleider)

Meer informatie over de curus: https://www.huizingainstituut.nl/v02/cursus-rome-lezen-de-toeristische-stad/