Select Page

Meeting RNW Oral History: Kracht of kwetsbaarheid? Oral history onderzoek naar Het Dorp als gehandicapte historicus – 19 April 2024

Datum: Vrijdag 19 april 2024, 15.00 – 16.30 uur met aansluitend een borrel.

Locatie & toegankelijkheid: Janskerkhof 2-3, zaal 109, Universiteit Utrecht. Voor informatie over toegankelijkheid zie deze pagina. Deze lezing is ook online te volgen. Neem hiervoor contact op met huizinga@uu.nl

Aanmelden: huizinga@uu.nl

Positionaliteit, co-constructie en intersubjectiviteit zijn voor de meeste oral historians geen onbekende thema’s. Wat doet de persoon van de interviewer met de geïnterviewde en het interview? Al decennialang wordt hierover geschreven in de context van vrouwen; recenter ook in andere contexten, zoals die van Zwarte, migranten- en LHBTQIA+-gemeenschappen. In de context van handicap gebeurt dit echter nog niet zoveel. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Eline Pollaert (Vrije Universiteit Amsterdam) over diens PhD onderzoek naar de toegankelijke Arnhemse woongemeenschapswijk Het Dorp. Welke kansen en obstakels komt die tegen tijdens oral history onderzoek als gehandicapte historicus? Wat maakt handicap een veelbelovend analytisch instrument voor oral historians en andere historici?

Respondent: dr Evelien Walhout

Evelien Walhout is universitair docent economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, met een speciale belangstelling voor historische demografie en gendergeschiedenis. Haar onderzoek richt op thema’s als ziekte en sterfte, adoptie en instellingspopulaties. Zij deed eerder onderzoek voor de Commissie Seksueel geweld in de Jeugdzorg (2012) en de Commissie Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter, 2019). Ook werkte ze mee aan de verkennende studie naar al dan niet gedwongen binnenlandse afstand en adoptie, ‘Beklemd in de scharnieren van de tijd. Beleid, praktijk en ervaringen van afstand ter adoptie door niet-gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984’, uit 2017. Momenteel is ze als onderzoeksleider betrokken bij het onderzoek naar afstand en adoptie (Commissie De Winter II).