Select Page

Dr Alpita de Jong

Cohort/Start PhD: 2001

“De internationale contacten van J.H. Halbertsma in de periode 1825-1855”

Supervised by Prof. Philip Breuker and Prof. Joep Leerssen