Select Page

Dr Anton Schuttelaars

Cohort/Start PhD: 1995

“De Bossche Bovenlaag. Stedelijke elite en politieke en religieuze constellaties te ’s- Hertogenbosch, 1525-1579”

Supervised by Prof. Mathieu Spiertz