Select Page

Mariëlla Beukers MA

PhD candidate

E-mail: m.p.beukers@uu.nl

Area(s) of interest: Dutch History, Early Modern History, Environmental History, Medieval Studies, Social & Economic History

Cohort/Start PhD: 2021-2022

Wijngaarden in middeleeuws en vroegmodern Nederland, 1000-1800
Utrecht University
Supervisor(s): Prof. Oscar Gelderblom, Dr Jessica Dijkman
Aanstelling: vanaf 2021

In mijn onderzoek staat de vraag centraal wat de reden was voor de aanleg van wijngaarden in een gebied dat daar over het algemeen klimatologisch minder geschikt voor wordt geacht. Was die reden economisch, sociaal, cultureel of misschien zelfs culinair van aard? Ik beschrijf en bundel gegevens over wijngaarden in het gebied dat nu Nederland is, gedurende een periode van acht eeuwen, hoofdzakelijk op basis van historisch bronnenmateriaal, aangevuld met gegevens uit archeobotanie en aDNA-onderzoek. Op basis van uiteenlopend bronnenmateriaal geeft deze studie inzicht in de aanwezigheid van wijngaarden sinds de (veronderstelde) eerste vermelding in 968 na Chr. tot aan circa 1800, het moment dat de Kleine IJstijd ten einde loopt. Vanwege de aard van het bronnenmateriaal ligt de nadruk op twee perioden: 1350-1500 en 1600-1800. Het onderzoek richt zich op ligging, omvang, functie en productie van die wijngaarden. Dit promotieonderzoek wordt vormgegeven in de vorm van artikelen. De afzonderlijke artikelen belichten de mogelijke redenen vanuit diverse invalshoeken en in verschillende perioden.