Select Page

Prof. Gijsbert Rutten

Cohort/Start PhD: 2001

“De taalkunde van David van Hoogstraten (1658-1724) en haar cultuurhistorische context”

Supervised by Prof. Geert Dibbets