Select Page

Dr Nanske Wilholt

“A.A.M. Stols (1900-1973), uitgever, typograaf, cultureel bemiddelaar” Supervised by Prof. Wiljan van den Akker and Prof. Sophie Levie

Prof. Emile Wennekes

“De rol van het voormalige Paleis van Volksvlijt in het culturele leven van Amsterdam, 1864-1929” Supervised by Prof. Paul Op de Coul and Prof. Jan Bank

Ingrid Weekhout

“Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. Een onderzoek naar de vrijheid van drukpers gedurende de zeventiende eeuw” Supervised by Prof. Willem Frijhoff and Prof. Marijke Spies

Marleen de Vries

“Genootschappelijke poëticale opvattingen, 1750-1800” Supervised by Prof. Willem van den Berg

Garrelt Verhoeven

“De boekhandel en cultuur van het 17e-eeuwse Haarlem” Supervised by Prof. Paul Hoftijzer and Prof. Jaap Bruijn