Select Page

Hans Verhage

“Katholieke verzuiling in Nederland, 1794-1930” Supervised by Prof. Hans Blom

Dr Eddy Verbaan

“Stadsbeschrijvingen begin 17de eeuw” Supervised by Prof. Simon Groenveld and Dr Karel Bostoen

Dr Tomas Vanheste

“De plaats van de natuurwetenschap in het New Age denken” Supervised by Prof. Floris Cohen and Dr Casper Hakfoort

Boukje Thijs

“Den Nederduytschen Helicon (1610)” Supervised by Prof. Simon Groenveld and Dr Karel Bostoen

Dr Dorien Tamis

“Aard, vorm, omvang en functioneren van de samenwerkingspraktijken tussen twee of meer volleerde schilders in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw” Supervised by Prof. Ernst van de Wetering