Select Page

Dr Peter Sonderen

“Theorie van de beeldende kunsten in Nederland in de tweede helft van de 18e eeuw: Frans Hemsterhuis (1721-1790)” Supervised by Prof. Rob Scheller

Dr Ellen Sjoer

“De leerstoelen ‘Nederlandse taal en welsprekendheid’ in de eerste helft van de 19e eeuw (1797-1853)” Supervised by Prof. Hille de Vries

Dr Angelie Sens

“Reflectie op de niet-westerse wereld vanuit Nederlands gezichtspunt, 1770-1820” Supervised by Prof. Peter Rietbergen and Dr Jur van Goor

Dr Joes Segal

“Het oorlogsenthousiasme van 1914 en de Duitse kunstwereld” Supervised by Prof. Evert van Uitert

Dr Anton Schuttelaars

“De Bossche Bovenlaag. Stedelijke elite en politieke en religieuze constellaties te ’s- Hertogenbosch, 1525-1579” Supervised by Prof. Mathieu Spiertz