Select Page

Dr Cécile aan de Stegge

“Een psychiatrisch verpleegkundig domein? De ontwikkeling van het psychiatrisch verpleegkundig beroep in de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg gedurende de twintigste eeuw” Supervised by Prof. Marjan Schwegman and Dr Harry Oosterhuis

Dr Sophie Ploeg

“De rol van de retorica in de Engelse architectuur en architectuurtheorie, 1690- 1750” Supervised by Prof. Auke van der Woud and Prof. Caroline van Eck

Dr Geert Palmaerts

“Identiteit en Traditie: de invloed van Franse architectuurtheorieën op Nederlandse bouwpraktijk en -theorie, 1790-1914” Supervised by Prof. Auke van der Woud

Dr Mira van Kuijeren

“The nation, the school and the islamic scarf: a comparative study of the conditions of islamic immigrants’ citizenship in France and the Netherlands” Supervised by Prof. Siep Stuurman

Prof. Isabella van Elferen

“Petrarcisme en maniërisme in de muziek van het Noord- en Middenduitse Lutheranisme in de 17e en 18e eeuw” Supervised by Prof. Paul Op de Coul, Prof. Ferdinand van Ingen and Prof. Albert Clement