Select Page

Dr Cécile aan de Stegge

Cohort/Start PhD: 1999

“Een psychiatrisch verpleegkundig domein? De ontwikkeling van het psychiatrisch verpleegkundig beroep in de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg gedurende de twintigste eeuw”

Supervised by Prof. Marjan Schwegman and Dr Harry Oosterhuis