Select Page

PhD defence Frederique Demeijer (VU) – 16 December 2020

Op woensdag 16 december om 11:45 uur verdedigt Frederique Demeijer haar proefschrift getiteld Over apostolisch-zijn gesproken… in de aula van de Vrije Universiteit (De Boelelaan 1105). In haar onderzoek heeft ze middels diepte-interviews 27 lidmaten van zes verschillende sociale generaties een stem gegeven. Hierdoor er, vanuit de ervaringen van de informanten, een breder begrip ontstaan van de historische ontwikkelingen van het Apostolisch Genootschap in de 20e en het begin van de 21e eeuw.