Select Page

Oratie – Dr. Ton Hoenselaars

Oratie – Dr. Ton Hoenselaars

Datum: vrijdag 7 december 2012, 16.15 uur
Locatie: Aula Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

DR. TON HOENSELAARS

bij besluit van het college van bestuur per 1 oktober 2011 benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van de

‘Vroegmoderne Engelse Letterkunde’

is voornemens

op vrijdag 7 december 2012, te 16.15 uur

in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht
zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld:

Overleven met Shakespeare

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht nodigt hierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid.

Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.
Een routebeschrijving vindt u op www.uu.nl/NL/contactenroutes