Select Page

PhD defence Caro Verbeek (VU)

Ruiken aan de tijd

Op dinsdag 27 oktober 2020 om 13:45 verdedigt Caro Verbeek haar proefschrift Ruiken aan de tijd. De promotieplechtigheid is te volgen via een livestream van het Bureau van de Pedel van de Vrije Universiteit Amsterdam. Verbeek pleit voor het belang van geur binnen het kunst- en cultuurhistorisch onderzoek. Haar proefschrift richt zich op de avant-garde bewegingen in de eerste helft van de 20e eeuw, in het bijzonder de futuristen, die volop experimenteerden met het prikkelen van alle zintuigen, waaronder dus de reuk. Door het gebruik van geur kunnen hedendaagse kunstenaars en musea hun publiek beter betrekken. Verbeek zet zich hiervoor in binnen haar project Odorama van het cultureel centrum Mediamatic te Amsterdam. Ter gelegenheid van haar promotie zal daar op donderdagavond 29 oktober een feestelijk event plaatsvinden. Dit event is eveneens te volgen via een livestream (met geurkit) en is getiteld Can you smell blue?