Select Page

PhD defence Jan Rotmans (UvA)

Dhr. J. Rotmans: Enlightened Pessimism: Republican Decline in Dutch Revolutionary Thought, 1780-1800. Promotor is prof. dr. N.C.F. van Sas.

Historici zouden systematisch aandacht moeten besteden aan de manieren waarop denkers vroeger naar de toekomst keken, aldus Jan Rotmans. Rotmans pleit dan ook voor ‘expectation studies’, waarbij hij de nadruk legt op het belang van politieke toekomstverwachtingen uit het verleden. Deze nieuwe benadering brengt hij in de praktijk in een onderzoek naar het wijdverspreide pessimisme over de loop van de geschiedenis, de rol van politieke instituties en de menselijke natuur in het denken van Nederlandse revolutionairen aan het einde van de achttiende eeuw.