Select Page

PhD defence Tim van Gerven (UvA) – 30 June 2020

Tim van Gerven bestudeert het Scandinavisme als een culturele beweging die bijdroeg aan het articuleren van een pan-nationale Scandinavische identiteit en die bovendien een grote invloed had op de individuele natievormingsprocessen in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Hij definieert Scandinavisme daarbij als (1) het idee dat de Scandinavische naties een gemeenschappelijke identiteit delen die de individuele nationale identiteiten doordringt en overstijgt, en (2) het cultureel activisme geïnspireerd door dit idee.

Promotoren zijn prof. dr. J.T. Leerssen en prof. dr. H.A. van der Liet. Copromotor is dr. S. van der Poll.

Vanwege de situatie rondom het coronavirus vinden de promoties aan de UvA niet – zoals gebruikelijk – plaats in Agnietenkapel of Aula. De promovendi verdedigen van achter hun pc of laptop thuis op het online platform ZOOM hun proefschrift tegenover hun begeleiders en de andere leden en de voorzitter van de promotiecommissie.