Select Page

Promotie – Bart Verheijen (Radboud Universiteit Nijmegen)

Op woensdag 7 juni 2017 verdedigt Bart Verheijen zijn proefschrift:

Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en natievorming (1801-1813)

Datum: woensdag 7 juni 2017
Tijd: vanaf 16:30
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen
Promotor(es): prof. dr. R.A.M. Aerts
Copromotor(es): dr. L.E. Jensen
De napoleontische periode was voor Nederland een tijd van ingrijpende veranderingen. Na zijn coup d’état breidde Napoleon Bonaparte vanuit Frankrijk zijn macht langzaam uit over het Europese vasteland. Zijn oog viel ook op Nederland, dat worstelde met de gevolgen van de Bataafse Revolutie. Ons land veranderde tussen 1801 en 1813 van een republiek in een monarchie, werd vervolgens ingelijfd bij het keizerrijk en hervond tenslotte in november 1813 de onafhankelijkheid – met aan het hoofd van de natie de zoon van de laatste stadhouder.
In Nederland onder Napoleon volgt Bart Verheijen de debatten tussen de partijen die deze snelle opeenvolging van politieke regimes bediscussieerden en begeleidden. Hoe werd in pamfletten, liedjes en literatuur gereflecteerd op een veranderende Nederlandse identiteit? Hoe veranderde de houding ten opzichte van Napoleon? Welke rol speelde hernieuwde liefde voor het Huis van Oranje hierin? En in hoeverre droegen deze reflecties bij aan de ontwikkeling van vaderlandsliefde en culturele natievorming op momenten dat de soevereiniteit onder druk stond?
Biografie
Bart Verheijen (Eindhoven, 1985) studeerde geschiedenis en filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf 2011 werkte hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen aan zijn proefschrift. Dit onderzoek maakte deel uit van het NWO -VIDI project Proud to be Dutch. The role of war and propaganda literature in the shaping of an early modern Dutch identity, 1648-1815. Hij publiceerde, naast zijn proefschrift, twee boeken over de Franse geschiedenis en filosofie: Geschiedenis onder de guillotine. Twee eeuwen geschiedschrijving van de Franse Revolutie (Vantilt 2013) en, samen met Pol van de Wiel, een vertaling van de belangrijkste teksten van de Franse filosoof Claude Lefort met als titel Wat is politiek? (Boom 2016).