Select Page

Promotie – Camille Creyghton

Op vrijdag 23 december 2017 hoopt Camille Creyghton aan de Universiteit van Amsterdam te promoveren op een proefschrift getiteld

La survivance de Michelet. Historiographie et politique en France depuis 1870

In dit proefschrift onderzoekt zij het nachleben van de Franse romantische historicus Jules Michelet (1798-1874) in de Franse politiek en historiografie sinds het begin van de Derde Republiek. Het onderzoek geeft daarmee inzicht in de omgang met het nationale verleden in Frankrijk van het einde van de negentiende eeuw tot vandaag.

Sinds eind negentiende eeuw geldt Jules Michelet als dé grote nationale historicus van Frankrijk. Voor Franse historici is hij een klassieke auteur, ondanks dat zijn werk niet meer als maatstaf kan gelden. Daarnaast werd hij vanaf het begin van de Derde Franse Republiek toegeëigend door republikeinse politici, die zich op hem beriepen in parlementaire debatten en zijn werk voorschreven op scholen. In 1898 werd zijn honderdste geboortedag herdacht met een nationale feestdag. Nog steeds wordt hij af en toe aangehaald in het politieke debat en verschijnen er heruitgaven van zijn werk. In dit proefschrift wordt onderzocht waarom uitgerekend Michelet deze canonieke status kreeg in het Franse collectieve geheugen en welke processen daartoe hebben geleid.

Zowel de wijzen waarop Michelet door latere historici is ingeroepen, als de manieren waarop hij politiek is toegeëigend, worden onderzocht. Welke interpretaties van Michelet lagen ten grondslag aan deze verschillende toe-eigeningen? Hoe werd Michelet herdacht en hoe werd zijn werk verspreid? Op welke manieren werd zijn erfenis betwist? Daarbij worden vooral de momenten belicht waarop het politieke en het historiografische domein elkaar wederzijds beïnvloedden. Het proefschrift combineert een wetenschapshistorische studie van de historiografie met een onderzoek naar de Franse politieke cultuur en het collectieve culturele geheugen. Het zwaartepunt ligt op de late negentiende eeuw: de tijd waarin Michelet zowel in het politieke domein als in dat van de geschiedbeoefening gecanoniseerd werd. Maar omdat Michelet nog steeds een canonieke auteur is die opnieuw actueel gemaakt kan worden als de context daarom vraagt, draagt dit onderzoek ook bij aan het begrip van de hedendaagse Franse politieke cultuur.

Praktische informatie
De promotie vindt plaats op vrijdag 23 december om 11.00 uur stipt in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411 te Amsterdam.