Select Page

Promotie Joris Oddens

Op woensdag 31 oktober 2012 verdedigt Joris Oddens zijn proefschrift ‘Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-1798′

Promotor/Begeleider
: Prof. dr. N.C.F. van Sas, dr. W.R.E. Velema
Datum: Woensdag 31 oktober 2012
Tijd: 10.00 uur stipt.
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam

Uitnodiging verdediging proefschrift Joris Oddens

Op 1 maart 1796 vormde de zuidvleugel van het Binnenhof het toneel voor een bijzondere gebeurtenis. De zaal die we tegenwoordig kennen als het voormalige onderkomen van de Tweede Kamer, werd die dag in gebruik genomen door de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek. Wie zo gelukkig was een plaats te hebben bemachtigd op de afgeladen publieke tribune, zag daar de oprichting van het eerste democratisch verkozen parlement van Nederland. Een groep bevlogen burgers zonder parlementaire ervaring kreeg tot taak een grondwet te ontwerpen en tegelijkertijd leiding te geven aan een door en door verdeeld land.

Op 31 oktober 2012 verdedigt historicus Joris Oddens zijn proefschrift over parlementaire politiek in tijden van revolutie. Aan de hand van officiële bronnen, achttiende-eeuwse media, brieven en memoires wekt hij in Pioniers in schaduwbeeld de eerste Nederlandse parlementariërs tot leven, zonder vooringenomenheid maar ook zonder genade. Hoe gaven deze parlementaire pioniers invulling aan het nieuwe ambt van volksvertegenwoordiger? Met welke strategieën boden zij als achttiende-eeuwers het hoofd aan de uitdagingen van de representatieve democratie?

Het gelijknamige boek zal op de dag van de verdediging in druk verschijnen.