Select Page

Dutch military operations in Indonesia, 1945-1950

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde KITLV (KNAW)

Project leader: Prof.dr. Gert Oostindie

Researchers: Dr. Tom van den Berge, Drs. Nico van Horn, Dr. Bart Luttikhuis, Dr. Harry Poeze

PhD candidate: Christiaan Harinck MA

‘Nederlands militair optreden in Indonesië, 1945-1950’ is een onderzoeksproject van het KITLV met als eerste doel de kennisbronnen over dit onderwerp in kaart te brengen en nieuwe bronnen aan te boren, en in de tweede fase deze in onderlinge samenhang te onderzoeken. Naast het Nederlandse militaire optreden, inclusief de ontsporingen daarvan, zullen ook bronnen worden onderzocht over de wijze waarop tijdens deze jaren en ook nadien met deze episode is omgegaan. Dit betreft in de eerste plaats de militaire leiding, politiek en bestuurlijk Den Haag, vervolgens ook de veteranenorganisaties en andere (organisaties van) betrokkenen, en tenslotte de media en wetenschap in Nederland. Tevens zullen bronnen over het optreden van de Indonesische tegenstanders worden verkend, alsmede over de aard van het conflict en de betekenis van de internationale militaire context – het einde van de Pacificoorlog, het Britse en Australische militaire optreden in de regio en de VN-bemoeienis.

More information