Select Page

Inventing Public Diplomacy in Early Modern Europe

HuC KNAW – NWO Vidi project

Project leader: Dr. H.J. Helmers

Postdoc: Dr. Nina Lamal

PhD candidate: Kerrewin van Blanken MA

Publieksdiplomatie is de laatste tijd vaak in het nieuws: regelmatig horen we over landen die bijvoorbeeld met sociale media buitenlandse publieken proberen aan te spreken. Het Public Diplomacy in Early Modern Europe-project bestudeert de geschiedenis van deze praktijk. Wij onderzoeken de relatie tussen diplomatie en media elkaar in de zestiende en zeventiende eeuw. De Nederlandse Republiek staat in dit onderzoek centraal. Als nieuwe staat moest de Republiek haar plek in het Europese statensysteem bevechten, en publiciteit speelde in de roerige eerste eeuw van haar bestaan een belangrijke rol.

De Republiek was afhankelijk van buitenlandse steun en ontwikkelde allerlei publieksinitiatieven om die te krijgen en te houden. Maar Nederland was ook zelf het doelwit van publicitaire campagnes die de federale besluitvorming poogden de beïnvloeden. Zo ontwikkelden Europese staten nieuwe manieren om om te gaan met publieksdiplomatie, een praktijk die diepgaande sporen trok in de Nederlandse en de Europese geschiedenis.

More information