Select Page

Researchvideo: Herman Paul (hoogleraar UL) onderzoekt wetenschappelijke deugden en ondeugden

Herman Paul is sinds oktober lid van het bestuur van het Huizinga Instituut. Als hoogleraar aan de Universiteit Leiden leidt hij het NWO Vici-project ‘Scholarly Vices’, dat gaat over de moreel-geladen termen waarmee wetenschappers elkaar onderling bekritiseren en prijzen. De taal die vandaag de dag binnen het wetenschappelijk discours wordt gebruikt, kent vaak een lange voorgeschiedenis.

In deze zesdelige serie ter gelegenheid van het jubileum van het Huizinga Instituut wordt de verscheidenheid aan cultuurhistorisch onderzoek uitgelicht.