Select Page

Bijeenkomst RNW Autobiografie/Egodocumenten: lezingen Michael Erard en Barbara Henkes – 18 November 2022

De eerstvolgende bijeenkomst van het Huizinga Instituut Research Network Autobiografie en Egodocumenten vindt plaats op vrijdag 18 november in Amsterdam, van 13.00 (inloop) tot 17.00 uur.

Locatie: zaal  OMHP A0.08: https://www.uva.nl/locaties/binnenstad/oudemanhuispoort.html.

14.00 – Lezing door Michael Erard: Beyond “mama” 

I will discuss some of challenges and opportunities in using diary evidence to track the cultural history of attention to child language, specifically children’s first words. It turns out that salient information is contained in sources outside the traditional child language diary tradition. This is part of a larger project on the linguistic history of first words (by babies) and last words (of the dying), showing how ideas and beliefs attached to these linguistic milestones vary across places and eras.

Zie ook de website: www.michaelerard.com en The Subtitle podcast met een interview over zijn project: listen to the episode here.

15.00-15.30 – pauze

16.00 – Lezing door Barbara Henkes over de bewerking en herziening van haar boek Negotiating politics in the family. Transnational histories touched by National Socialism and Apartheid (Leiden: Brill, 2020) voor een Nederlandse uitgave.

Inlichtingen en aanmelden (niet verplicht):

Rudolf Dekker
Van Breestraat 116 (boven)
1071 ZV Amsterdam
Email: rdekker123@gmail.com