Select Page

Valedictory Lecture Prof. Maria Grever (Erasmus University Rotterdam) – Friday 19 February 2021

De rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt bekend dat Prof.dr. M.C.R. (Maria) Grever, Hoogleraar bij de Erasmus School of History, Culture and Communication met de leeropdracht Theorie en Methoden van de Geschiedenis, op vrijdag 19 februari 2021 in het openbaar haar afscheidsrede zal uitspreken met de titel: ‘Een ecologische breukervaring? Covid en historisch besef’.

De plechtigheid zal aanvangen om 16.00 uur precies in de Aula, Erasmus gebouw, van de universiteit, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam. Het afscheidscollege zal via een livestream worden uitgezonden. De livestream kan via deze link worden gevolgd.

 

English

The rector magnificus of the Erasmus University Rotterdam announces that Prof.dr. M.C.R. (Maria) Grever, Professor of Theory and Methods of History at Erasmus School of History, Culture and Communication will present her public valedictory lecture on Friday February 19, 2021, entitled: ‘An ecological rupture? Covid and historical consciousness’.

The ceremony will start at 16:00 hrs promptly in the Aula, Erasmus building, of the university, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam. The farewell lecture will be broadcast via a live stream. The live stream can be viewed via this link.