Select Page

Bijeenkomst Werkgroep Egodocumenten: Lezing John Exalto & bespreking lopende onderzoeksprojecten

Uitnodiging Werkgroep Egodocumenten

Vrijdag 26 mei 2023 (aanmelden niet nodig)

Amsterdam,  Bushuis (Universiteit van Amsterdam) zaal F1.14

Kloveniersburgwal 48 (hoofdingang) 1012 CXAmsterdam

In deze bijeenkomst is tijd ingeruimd  voor de introductie van nieuwe deelnemers en het uitwisselen van informatie over lopend onderzoek. Wie niet aanwezig kan zijn, kan mij informatie toesturen, die ik zal doorgeven (rdekker123@gmail.com)

Inloop vanaf 13.00

 14.00 Lezing door John Exalto, universitair docent theorie en geschiedenis van de pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Op zoek naar een nieuwe academische identiteit: Philipp Abraham Kohnstamm (1875-1951) en zijn autobiografie Hoe mijn “Bijbelsch personalisme” ontstond (1934)

Philipp Abraham Kohnstamm was een natuurwetenschapper en sinds 1919 pionier van de academische pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn autobiografie uit 1934 deed hij verslag van zijn academische worsteling met verschillende wetenschapsidealen en presenteerde daarmee een meerduidig ‘scholarly self’. Kohnstamm demonstreerde de nauwe samenhang tussen wetenschap en levensbeschouwing zoals die in zijn persoonlijke ontwikkelingsgang via verschillende turning points tot stand was gekomen. Eveneens verantwoordde hij waarom hij wegens het opkomende fascisme niet verder kon werken aan zijn magnum opus en op zoek was naar een nieuwe vormgeving van zijn academische identiteit. In deze bijdrage wordt een kritische reflectie geboden op deze academische autobiografie. Enerzijds stond Kohnstamm bepaald niet alleen in zijn zoektocht naar ruimte voor levensbeschouwing in de wetenschap – anderzijds leidt reflectie op deze egodocumentaire bron tot een beter verstaan van de samenhang tussen wetenschap, levensbeschouwing en cultuur in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Ca. 15.00 pauze

15.30 Introductie van nieuwe deelnemers en informatie over nieuwe en lopende onderzoeksprojecten. Planning van lezingen in 2023/2024.

17.00 Borrel ter plekke.