Select Page

(Auto)biografie en Egodocumenten

De projectgroep (Auto)biografie is een interdisciplinair samenwerkingsverband van onderzoekers die zich bezighouden met het bestuderen van (auto)biografisch schrijven van middeleeuwen tot heden. De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen. De projectgroep kwam tot stand op initiatief van Rudolf Dekker en Solange Leibovici. De groep bestaat uit circa 50 deelnemers. Sprekers tijdens de laatste bijeenkomsten waren onder anderen Steven Schouten over de autobiografie van Ernst Toller (1933), Willemijn Koning over de brieven van de familie Boissevain (19e eeuw), Gerrit Verhoeven over reisverslagen uit 1600-1750, en Hanneke Ronnes over dagboeken en architectuurgeschiedenis.

Verder is de groep betrokken bij nieuwe uitgaven in de reeks Egodocumenten van uitgeverij Verloren. In 2010 verscheen de autobiografie van W.B. Donker Curtius, verzorgd door Maarten van Boven, het dagboek van Frederike van Uildriks (1854-1919) verzorgd door Mineke Bosch, en de autobiografie van Adriaan van der Willigen (1766-1841) verzorgd door Jan Sanders en Lia van der Heijden. De groep heeft samenwerkingsverbanden met onder meer de Universität Basel (Historisches Seminar, prof.dr. K. von Greyerz), de Freie Universität Berlin (Fr.-Meinecke Institut, prof.dr. C. Ulbrich) en het Centre for Narrative & Auto/Biographical Studies van de University of Edinburgh. In dit verband werden er de afgelopen jaren congressen gehouden in Amsterdam, Basel en Berlijn.

Uit de projectgroep is een internationale publikatiereeks voortgekomen: “Egodocuments and History” bij uitgeverij Brill (redactie Arianne Baggerman, Rudolf Dekker en Michael Mascuch), waarin verschillende leden van de projectgroep publiceren, het meest recente deel is Literacy in Everyday Life. Reading and Writing in Early Modern Dutch Diaries door Jeroen Blaak. Het volgende deel, Controlling Time and Shaping the Self, bevat papers van Lotte van de Pol, Marijke Huisman, Pieter Stokvis, Lisa Kuitert, Andre van der Velden, Eveline Koolhaas-Grosfeld, Arianne Baggerman en Henri Beunders, naast bijdragen van onder meer Peter Burke, James Amelang, Peter Fritsche, Philippe Lejeune en John Paul Eakin. Meer informatie is te vinden op de website www.egodocument.net.