Select Page

Atelier Pierre Bourdieu en Michel de Certeau: een confrontatie

Docent: dr. André van der Velden (UU) en drs. Edwin Praat
Locatie: zaal wordt nog bekend gemaakt
Bestemd voor: promovendi en gevorderde RMA-studenten
Urenbelasting: 1 ECTS
Datum: 24 februari 2012
Tijd: van 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Amsterdam
Kosten (niet-leden): €50

Menig cultuurhistoricus putte de afgelopen decennia in theoretisch en methodologisch opzicht inspiratie uit het werk van de Franse structuralisten en poststructuralisten. Twee denkers uit deze intellectuele stroming die bijzonder veel navolging kregen, waren de cultuursocioloog Pierre Bourdieu en de filosoof en historicus Michel de Certeau. De bedoeling van het atelier is om de door deze twee denkers ontwikkelde analysemethoden met elkaar te confronteren en aan de hand daarvan uit te vinden welke specifieke mogelijkheden en beperkingen ze met zich meebrengen als je ze toepast in de cultuurhistorische onderzoekspraktijk. Grosso modo moet dit vergelijkend warenonderzoek gestalte krijgen door eerst een aantal teksten van Bourdieu en De Certeau te bediscussiëren en vervolgens in gesprek te treden met enkele promovendi die een korte presentatie zullen geven over hun eigen, op Bourdieu of De Certeau geïnspireerde onderzoeksprojecten.