Select Page

Bijeenkomst – werkgroep (Auto)biografie

Werkgroep (Auto)biografie Huizinga Instituut

Datum: Vrijdag 31 januari 2013
Locatie: Bungehuis (Universiteit van Amsterdam), Spuistraat 210 Amsterdam, Zaal 1.01
Tijd: Aanvang 14.00
Registratie: rdekker123@gmail.com

Lezing:

Rindert Jagersma
“Ericus Walten (1662-1697) en zjin memorialen”
(Walten werd door W.P.C.Knuttel in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek getypeerd als `een der roerigste pamfletschrijvers uit de tweede helft der 17de eeuw’)

Pauze

Rondvraag, bijdragen over lopend onderzoek, onder andere Rudolf Dekker over de autobiografische romans van Ed. de Nève.

Borrel na afloop