Select Page

Bijeenkomst Werkgroep (Auto)biografie/Egodocumenten, Huizinga Instituut

Datum: Vrijdag 19 juni 2015
Aanvang: 14.00
Locatie: Bungehuis 101, Spuistraat 210 Amsterdam

Lezing (1)

Laura Nys – “Emotie, gender en discipline. Egodocumenten van jongeren in het Rijksopvoedingsgesticht voor lastige of weerspannige meisjes te Brugge (1927-1939)”

De persoonsdossiers van gedetineerden in het Rijksopvoedingsgesticht voor lastige of weerspannige meisjes te Brugge (opgericht in 1927) bieden een waaier aan egodocumenten. De dossiers bevatten niet alleen brieven die de meisjes richtten aan het bestuur van de instelling, de kinderrechter of familieleden, maar ook onderschepte briefjes die de gedetineerden heimelijk met elkaar uitwisselden. In deze zogeheten billets clandestins wisselden de meisjes roddels uit over hun medegedetineerden, praatten ze over hun toekomstdromen en sommigen smeedden gewaagde ontsnappingsplannen. Echter, meest opvallend in de briefjes is de frequente expressie van intense emoties. Aan de hand van James Scotts hidden transcripts en diverse concepten uit de emotiegeschiedenis wordt een verklaring gezocht voor deze nadrukkelijke aanwezigheid van emoties in het discours van de meisjes. Daarmee brengt deze view from below een element aan de oppervlakte dat onzichtbaar is in de officiele bronnen: de emotionele beleving van de opsluiting.

Lezing (2)

Annette Schmidt – “Tropenwee”

De Afrika afdeling van het Rijksmuseum van Volkenkunde heeft twee belangrijke dagboeken in haar bezit: het dagboek van Regeer uit 1873 en van Lankamp uit 1890. Beide heren waren werkzaam voor het (Nieuwe) Afrikaanse Handelsvennootschap als handelsagenten en verzamelaars voor de Nederlandse Etnografische musea. Tijdens hun verblijf in Congo hielden ze een dagboek bij waarin ze verslag doen van hun dagelijks leven en maakten ze foto’s (of lieten die maken). Objecten die zich in de Nederlandse Congo collectie bevinden worden in hun teksten in context geplaatst of het gebruik ervan wordt erin toegelicht. De publicatie geeft een Nederlands perspectief op een historische periode waarvan de museumcollectie de tastbare herinnering vormt.

Borrel na afloop

Informatie: Rudolf Dekker: email: rdekker123@gmail.com