Select Page

Bijeenkomst Werkgroep (Auto)biografie/Egodocumenten, Huizinga Instituut

Datum: Vrijdag 23 oktober 2015
Aanvang: 14.00 (Borrel na afloop)
Plaats:  Bungehuis, Spuistraat 210, Amsterdam, Zaal 1.01

Lezingen

Bob van Zijderveld spreekt over zijn dissertatie “”Een Duitse familie in Nederland (1804-1913). Carrièrisme en netwerken van Hermann Schlegel en zijn zonen Gustav en Leander” (2014).

Petra Zegveld spreekt over haar promotie-onderzoek “”Individueel leesgedrag in de Tweede Wereldoorlog in Nederland”.   

Informatie: Rudolf Dekker / email: rdekker123@gmail.com